biurkowy semBiurkowy SEM – charakterystyka

Biurkowy SEM charakteryzuje się wysoką prostotą i wygodą obsługi, dzięki zautomatyzowaniu ustawienia ostrości, jasności i kontrastu. Biurkowy SEM oferuje wiele funkcji jednocześnie zachowując mały rozmiar. Pomiary przeprowadzane są w warunkach wysokiej lub niskiej próżni. Może być wyposażony w stolik chłodzący pozwalający na obserwację próbek wymagających utrzymania niskiej temperatury. Pozwala na uzyskanie obrazów w dużej rozdzielczości dochodzącej do 5 MP, dobrej jakości i wysokim powiększeniu bez optycznych ograniczeń dochodzącym do 100000 razy. Stosuje się napięcie robocze z zakresu od 5kV do 30kV.

Budowa i działanie mikroskopu biurkowego 

Biurkowy skaningowy mikroskop elektronowy poza rozmiarami nie różni się zasadniczo od typowego skaningowego mikroskopu elektronowego. Elektrony emitowane są z wolframowej, rozgrzanej katody. Przechodząc przez układ soczewek elektromagnetycznych elektrony skupiane są w wiązkę. Elektromagnesy odchylające nadają wiązce ruch skanujący, a kondensor kieruje wiązkę na preparat. Energia elektronów oddziałujących z próbką jest emitowana w postaci światła, a następnie przekształcana na obraz.

Powstawanie obrazu w biurkowych SEM

Bbiurkowy semiurkowy SEM może być wyposażony w detektory sygnału BSE, SE oraz system EDS. Detektory przetwarzają sygnał elektronów na sygnał cyfrowy, który zamieniany jest następnie na obraz. Obrazy powstające za pomocą biurkowego SEM są przestrzenne powstają za pomocą analizy sygnałów pochodzących od:

  • elektronów rozproszonych – Wykorzystuje zjawisko rozpraszania elektronów. Zdolność ta wzrasta wraz z liczbą atomową pierwiastków, dzięki analizie tego sygnału uzyskać można informację na temat chemicznego zróżnicowania obiektu.
  • elektronów wtórnych – Wiązka elektronów padająca na atomy próbki wybija z nich elektrony. Sygnał emitowany przez elektrony wtórne pozwala na uzyskanie obrazu powierzchni próbki.
  • sygnał promieniowania rentgenowskiego – Wykorzystuje efekt oddziaływania wiązki elektronów z próbką, polegający na emisji promieniowania rentgenowskiego z próbki po wzbudzeniu wiązką elektronów.

Zastosowanie biurkowego SEM

Biurkowy SEM jest bardzo prostym w obsłudze narzędziem pomiarowo-badawczym pozwalającym na analizę stanu powierzchni i ocenę morfologii próbki. Badanie powierzchni odbywa się w warunkach wysokiej lub niskiej próżni. Przygotowanie preparatów jest stosunkowo łatwe i wymaga tylko wstępnego oczyszczenia.  Pozwala na obserwację materiałów przewodzących prąd jak i nieprzewodzących bez wcześniejszego napylania. Umożliwiają obserwację materii ożywionej i nieożywionej dlatego wykorzystywane są w biologii, medycynie, chemii i naukach technicznych.

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00