Azot skroplony: symbol chemiczny – LN2

dewar na ciekły azotOtrzymywanie ciekłego azotu

Po raz pierwszy skroplony azot otrzymany został w 1883 r. przez Z. Wróblewskiego i K. Olszewskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Azot jest podstawowym składnikiem powietrza atmosferycznego, stanowi 79,08% jego objętości, dlatego na skalę przemysłową otrzymywany jest poprzez jego skraplanie i parowanie frakcjonujące. W pierwszym etapie powietrze jest sprężane, a następnie oczyszczane. Po oczyszczeniu następuje chłodzenie na wymienniku ciepła i rozdzielenie mieszaniny na poszczególne składniki z wykorzystaniem kolumny rektyfikacyjnej. W końcowym etapie otrzymywania ciekłego azotu rozdzieloną mieszaninę poddaje się destylacji z wykorzystaniem kolumny nadciśnieniowej.

Właściwości chemiczne skroplonego azotu

Azot skroplony, zwany potocznie ciekłym azotem, zaliczany jest do cieczy kriogenicznych obok ciekłego tlenu, wodoru i helu. Jest najczęściej wykorzystywany jako szybka i niezwykle wydajna metoda uzyskania niskiej temperatury lub atmosfery beztlenowej. Ciekły azot jest gazem bezbarwnym, nie posiada zapachu, ani smaku, nie pali się oraz jest obojętny chemicznie. Azot wrze w temperaturze 77,2 K (-195,8 °C ), natomiast krzepnie w temperaturze 63,2 K (-210,0 °C ). To wszystko sprawia, że jest on wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu.  Ze względu na swoje właściwości ciekły azot musi być przechowywany w specjalnych naczyniach termostatycznych zwanych Dewarami.

Zastosowanie ciekłego azotuciekły azot dewar

Ciekły azot wykorzystywany jest między innymi w takich branżach jak gastronomia, dermatologia, kriobiologia,
medycyna oraz rehabilitacja. Stosowany jest w zamrażaniu, obróbce, rozdrabnianiu i długotrwałym przechowywania materiałów biologicznych.

Ciekły azot jest najczęściej wykorzystywanym środkiem chłodzącym w warunkach, które wymagają stosowania i utrzymania bardzo niskiej temperatury. Podstawową zaletą zamrażania tkanek z wykorzystaniem ciekłego azotu jest skrócenie procesu mrożenia. Dzięki natychmiastowemu i znacznemu obniżeniu temperatury woda w żywych komórkach przeistacza się w lód amorficzny, którego cechą charakterystyczną jest to że w trakcie zamrażania nie zwiększa on swojej objętości, w przeciwieństwie do lodu krystalicznego. Zabezpiecza to błony i ściany komórkowe przed rozerwaniem dzięki czemu po rozmnożeniu komórki są w pełni funkcjonalne i mogą podjąć dalszy rozwój. Właściwości te sprawiają, że jest wykorzystywany jest powszechnie w bankach genów czy klinikach leczenia niepłodności.  Ciekły azot jest często wykorzystywany w mrożeniu produktów spożywczych, co przez wytworzenie beztlenowej atmosfery zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju bakterii.

dewary na ciekły azot

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00