LN2 – właściwości chemiczne

ciekły-azot-dewarLN2, czyli ciekły azot, jest jedną z najpowszechniejszych cieczy kriogenicznych. Ciekły azot jest bezzapachowy, bezsmakowy, bezbarwny, nie pali się oraz jest neutralny chemicznie. Jego temperatura wrzenia to -195,8 °C, a krzepnięcia -210,0 °C. Temperatura krytyczna ciekłego azotu to -118,6 °C.

Ciekły azot pozwala na bardzo szybkie zamrażanie tkanek. W komórkach błyskawiczne przejście wody ze stanu ciekłego w stały zabezpiecza przed  powstaniem lodu krystalicznego, który przez zwiększanie swojej objętości uszkadza komórki. Lód amorficzny, który powstaje nie zmienia swojej objętości dzięki czemu nie rozrywa komórek. Po rozmrożeniu komórki są w pełni funkcjonalne.

Azot jest głównym składnikiem powietrza atmosferycznego. Stanowi 78,09% jego objętości, a 75,5% jego masy. Dlatego azot skroplony otrzymywany jest poprzez skraplanie i parowanie frakcjonującego powietrza. Powietrze atmosferyczne jest poddawane kolejno sprężaniu, oczyszczaniu, chłodzeniu, rozdzieleniu i destylacji.

Zastosowanie LN2

dewar pik instrumentsCiekły azot jest bardzo powszechnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, medycyny oraz nauki. Stosowany jest jako bardzo wydajny środek mrożący w procesach wymagających otrzymania bardzo niskiej temperatury w krótkim czasie. Wykorzystywany jest w mrożeniu, obróbce i długotrwałym przechowywaniu materiałów biologicznych. Jest używany do mrożenia żywności. Zapewnia to błyskawiczne zamrożenie, dzięki czemu żywność nie traci witamin. Dodatkowo wytwarzane są warunki beztlenowe co zabezpiecza przed rozwojem bakterii na żywności. W przemyśle spożywczym stosuje się również do wytworzenia atmosfery ochronnej.

Przechowywanie ciekłego azotu

Ciecze kriogeniczne, w tym ciekły azot, muszą być przechowywane w odpowiednich dewar BIOTREK3warunkach. Przez krótki okres czasu mogą być przetrzymywane w pojemnikach styropianowych. Dewary zapewniają możliwość przechowywania ciekłego azotu przez dłuższy okres czasu. Dewary są to termostatyczne pojemniki wykonane najczęściej z metalu.  Zapewniają bardzo dobre warunki izolacyjne od warunków otoczenia, dzięki utrzymaniu technicznej próżni pomiędzy ściankami naczynia. Od góry dewary zamknięte są korkiem wykonanym z materiału o dobrych właściwościach izolacyjnych. Najważniejszym parametrem opisującym dewary jest moc strat cieplnych, która mówi o tym jaka ilość energii cieplnej dociera do wnętrza pojemnika w jednostce czasu.

Dewary do przechowywania LN2 firmy STATEBOURNE:

dewary na ciekły azot DEWARY

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00