LN2 – właściwości chemiczne

ciekły-azot-dewar

Ciekły azot, często oznaczany symbolem LN2 (L – ang. liquid, N2 – ang. nitrogen), jest jedną z najpopularniejszych cieczy kriogenicznych. Jego cechy charakterystyczne to brak zapachu, smaku, bezbarwność, niepalność oraz neutralność chemiczna; temperatura wrzenia wynosi -195,8 °C, temperatura krzepnięcia -210,0 °C, temperatura krytyczna -118,6 °C.

Ciekły azot wykorzystywany jest w procesie szybkiego mrożenia tkanek. Błyskawiczne przejście wody ze stanu ciekłego w stały zabezpiecza przed powstawaniem lodu krystalicznego, który przez zwiększanie swojej objętości uszkadza komórki. Lód amorficzny nie zmienia objętości, dzięki czemu nie rozrywa komórek. Po rozmrożeniu komórki są w pełni funkcjonalne.

Azot jest głównym składnikiem powietrza atmosferycznego (78,09% objętości, 75,5% masy). Dlatego ciekły azot otrzymywany jest poprzez skraplanie i parowanie frakcjonującego powietrza. Powietrze atmosferyczne jest poddawane kolejno sprężaniu, oczyszczaniu, chłodzeniu, rozdzieleniu i destylacji.

Zastosowanie LN2

dewar pik instruments

Ciekły azot jest powszechnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, medycyny oraz nauki. Stosowany jest w procesach wymagających osiągania bardzo niskiej temperatury w krótkim czasie. Wykorzystywany jest w mrożeniu, obróbce
i długotrwałym przechowywaniu materiałów biologicznych oraz żywności. Artykuły spożywcze poddane szybkiemu mrożeniu nie tracą swoich wartości odżywczych i witamin. Dodatkowo wytworzone warunki beztlenowe zabezpieczają przed rozwojem bakterii. W przemyśle spożywczym ciekły azot stosuje się również do wytwarzania atmosfery ochronnej.

Przechowywanie ciekłego azotu

dewar BIOTREK3Ciekły azot, jako ciecz kriogeniczna, musi być odpowiednio przechowywany. Przez krótki okres czasu można go trzymać w pojemnikach styropianowych, jednakże docelowo powinno się wykorzystywać tzw. Dewary. Zapewniają one możliwość przechowywania ciekłego azotu przez dłuższy okres czasu. Dewary to termostatyczne pojemniki wykonane najczęściej z metalu. Zapewniają bardzo dobrą termiczną izolację, dzięki technicznej próżni pomiędzy ściankami naczynia. Z góry zamykane są korkiem wykonanym z materiału o dobrych właściwościach izolacyjnych. Najważniejszym parametrem opisującym dewary jest moc strat cieplnych, która mówi o tym jaka ilość energii cieplnej dociera do wnętrza pojemnika w jednostce czasu, a co za tym idzie – jaka objętość cieczy kriogenicznej wyparowuje w jednostce czasu.

Dewary do przechowywania LN2 firmy STATEBOURNE:

dewary na ciekły azot DEWARY

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00