Początki mikroskopów elektronowych

Mikroskop elektronowy jest stosunkowo młodym narzędziem badawczym, a do jego wynalezienia przyczyniło się dwóch niemieckich fizyków. W 1931 r. E. Rusk skonstruował pierwszy transmisyjny mikroskop elektronowy. Nieco później w 1935 r. M. Knoll zbudował skaningowy mikroskop elektronowy. Jednak dopiero w 1965 r. zbudowano pierwsze komercyjne urządzenie tego typu. Od tego momentu mikroskopia elektronowa stała się kluczową techniką badawczą pozwalającą na obserwację obiektów o rozmiarach poniżej 1 µm, zwiększając możliwość postrzegania mikrostruktury materii. Jest techniką przydatną i coraz bardziej powszechną służącą do charakterystyki powierzchni i obszarów przypowierzchniowych, oceny struktury oraz składu chemicznego materiałów.

Zasada działania mikroskopów elektronowych

Podstawową przewagą mikroskopii elektronowej, nad tradycyjną mikroskopią optyczną, jest możliwość uzyskania dużo większych powiększeń. Wysoka rozdzielczość uzyskana jest dzięki zastosowaniu wiązki elektronowej, której długość fali promieniowania jest ok 100 razy mniejsza niż długość fali światła widzialnego.

Do tworzenia obrazu wykorzystywane jest oddziaływanie wiązki elektronów z materiałem próbki. Z katody w wyniku termoemisji lub emisji polowej emitowane są elektrony, które następnie są przyśpieszane i poprzez układ soczewek elektromagnetycznych formowane w wiązkę. Rozdzielczość uzyskanego obrazu zależy od średnicy wiązki oraz długości fali elektronów. Im krótsza fala elektronów tym większą rozdzielczość można uzyskać. Na zdolność rozdzielczą mikroskopu wpływają również: stabilność układu elektronicznego, zastosowane soczewki i układ optyczny oraz zewnętrzne zakłócenia pola magnetycznego. Obserwowany obraz powstaje na ekranie fluoryzującym przez co obiekt obserwowany jest pośrednio, w odróżnieniu od mikroskopii optycznej.

Zastosowanie mikroskopii elektronowej

Zdolność rozdzielcza mikroskopu elektronowego jest tak duża, że możliwe są obserwacje szczegółowej budowy komórek roślinnych i ludzkich, a nawet ułożenia atomów w kryształach metali i minerałów. Dzięki temu iż mikroskop elektronowy pozwala na obserwację najróżniejszych obiektów  stał się powszechnie stosowanym narzędziem zarówno w biologii, fizyce, technice, medycynie jak i kryminalistyce.

Podstawowe metody mikroskopii elektronowej to:

  • Transmisyjna mikroskopia elektronowa – TEM
  • Skaningowa mikroskopia elektronowa – SEM
  • Skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa – STEM

 

Mikroskopy elektronowe PIK Instruments:

  • Mikroskop elektronowy SEM Phenom World PURE:

Specyfikacja techniczna Phenom World PURE – pobierz

  • Mikroskop elektronowy SEM Phenom World PRO:

Specyfikacja techniczna Phenom World PRO – pobierz

  • Mikroskop elektronowy SEM Phenom World PRO X:

Specyfikacja techniczna Phenom World PRO X – pobierz

  • Mikroskop elektronowy SEM Phenom World XL:

mikroskop elektronowy phenom world xl

  • Mikroskop elektronowy TEM Delong LVEM 5:

Mikroskop elektronowy delong LVEM5

  • Mikroskop elektronowy TEM Delong LVEM 25:

Mikroskop elektronowy delong LVEM25

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00