Napylanie – Metody 

Kontrolowany proces przeniesienia atomów ze źródła parowania na obiekt pokrywany, na którym tworzy się powłoka, nazywamy procesem osadzania próżniowego. Proces napylania możliwy jest dzięki dostarczeniu dużej energii, dzięki której atomy napylanej substancji są wyrywane ze źródła.

Proces pokrywania powierzchni powłoką można uzyskać stosując odparowanie termiczne, działo elektronowe, metodę łuku elektrycznego lub rozpylanie magnetronowe. Pierwszą użyteczną metodą, a zarazem najprostszą jest napylanie oporowe. Polega na osadzaniu cienkich warstw, których źródłem jest ogrzewany, trudnotopliwy materiał. Zastosowania działa elektronowego do naparowywania również wymaga dostarczenia energii cieplnej. Energia dostarczana jest poprzez odziaływanie wiązki elektronów w parowany materiał. Rozpylanie magnetronowe wykorzystuje pole magnetyczne powodujące jonizację gazu. Jony te bombardują go z dużą energią.

Zastosowanie napylarki

Technologie napylania stosowane są w celu uzyskania zabezpieczenia, uszlachetniania lub w celu modyfikacji oryginalnej powierzchni. Pokrycia próżniowe są bardzo powszechne i mają zastosowanie w przemyśle chemicznym, medycynie, inżynierii materiałowej i innych. Pozwalają na uzyskanie obiektu spełniającego różne wymagania dotyczące właściwości optycznych, elektrycznych lub twardości. Umożliwiają osadzenie wielu rodzajów materiałów. Istotne jest aby w procesie napylania wziąć pod uwagę wpływ próżni na proces napylania. Urządzenie często związane z zastosowaniem mikroskopów elektronowych.

napylanie napylanie

Zastosowanie napylania w skaningowej mikroskopii elektronowej

Uzyskanie obrazów SEM z próbek słabo lub nieprzewodzących prądu wymaga pokrycia powierzchni obserwowanego obiektu cienką warstwą metaliczną. Warstwa napylająca ma za zadanie redukcję efektu kumulowania się elektronów na powierzchni próbki, który związany jest z przekazywaniem dużego ładunku elektrycznego z wiązki elektronów na próbkę. Zapobiega to powstawaniu zakłóceń związanych z zaburzeniem emisji elektronów wtórnych lub wiązki elektronów. Ponadto uzyskuje się obrazy lepszej jakości. Grubość napylania jest bardzo zróżnicowana i zależy od wybranej metody. Próbki pokrywane są materiałem przewodzącym prąd. Najczęściej wykorzystuje się złoto, srebro lub węgiel.

Napylarka

Jest  to narzędzie laboratoryjne służące do nanoszenia cienkich warstw przewodnika na obiekty, które charakteryzują się słabym przewodnictwem elektrycznym. Napylenie przeprowadzane jest w warunkach wysokiej próżni. W tym celu napylarki wyposażone są w układ próżniowy składający się z pompy rotacyjnej i dyfuzyjnej. Najczęściej w napylarkach stosuje się napylanie magnetorowe. Zaletą tej metody jest uzyskanie napylonej warstwy na całej powierzchni badanego obiektu, a otrzymana warstwa ma ściśle określony skład chemiczny. Szybkość napylania zależna jest od rodzaju pierwiastka wykorzystywanego w procesie napylania.

Napylarki Leica Microsystems w ofercie PIK INSTRUMENTS:

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00