Nóż diamentowy – co to jest?

Tkanka roślinna utrwalana jest najczęściej w żywicy epoksydowej. Przekroje z tak przygotowanych bloczków najczęściej tnie się za pomocą mikrotomu wyposażonego w nóż diamentowy. Pozwala to na precyzyjne cięcie preparatów i uzyskanie przekroi najlepszej jakości. Noże diamentowe można stosować zarówno do cięcia w temperaturze pokojowej jak i w komorze kriogenicznej lub też w podwyższonej temperaturze.

Noże diamentowe różnią się kształtem, kątem powierzchni tnącej oraz przeznaczeniem. Szerokość ostrza mieści się w przedziale od 2 do 6 mm.

Ogólna charakterystyka mikrotomów z nożem diamentowym

Preparaty przeznaczone do obserwacji w mikroskopie elektronowym powinny  być na tyle cienkie, aby umożliwić wiązce elektronów przeniknięcie. Istotne jest, aby preparowanie obiektów nie uszkodziło wewnętrznej struktury badanego materiału pozostawiając ją bez artefaktów, mikrozłamań czy wyszczerbień. Preparaty uzyskane za pomocą ultramikrotomu spełniają te wymagania. Mikrotom jest to narzędziem laboratoryjnym służącym do cięcia otrzymywanie bardzo cienkich przekrojów poprzecznych obiektów. Szybkość cięcia ma wpływ na jakość otrzymanych skrawków dlatego trzeba dobrać ją doświadczalnie.

Budowa ultramikrotomu z nożami diamentowymi

Mikrotomy  dzielimy na mechaniczne, półautomatyczne oraz całkowicie automatyczne, które są najbardziej precyzyjne. Wszystkie mikrotomy zbudowane są ze stolika przedmiotowego, na którym umieszczany jest preparowany obiekt, mechanizmu regulującego grubość otrzymanych skrawków oraz mechanizmu skrawania oraz noża tnącego. W zależności od ukształtowania przeciwległych płaszczyzn noża wyróżniamy noże klinowe, płasko-wklęsłe lub dwuwklęsłe. Noże mikrotomowe najczęściej są stalowe, szklane lub diamentowe. Po uzyskaniu ultracienkich skrawków umieszcza się je na siatkach mikroskopowych.

Zastosowanie ultramikrotomu z nożem diamentowym

Ultramikrotom wykorzystuje się w preparowaniu materiałów biologicznych, miękkich tworzyw sztucznych i metali. Popularnie wykorzystywany jest w laboratoriach placówek medycznych i naukowych. Wykorzystywany jest w badaniach powierzchni histologicznych, podczas kriosekcji, w immunohistochemii oraz botanice. Jednym z częściej wykorzystywanych zastosowań mikrotomu jest przygotowanie preparatów do obserwacji w mikroskopie elektronowym.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00