PLASMA CLEANERCharakterystyka plazmy

Plazmą określamy wysokoenergetyczny stan gazu obojętnego takiego jak tlen, argon, azot lub wodór. W plazmie atomy gazu są wzbudzone do wyższego stanu energetycznego, a także zjonizowane. Rozszczepienie na jony i elektrony wymaga dostarczenia energii, a do jej aktywacji można wykorzystać napięcie stałe lub zmienne. W trakcie relaksacji czyli przechodzenia do stanu niewzbudzonego (niższy stan energetyczny) uwalniany jest foton światła. Rezultatem tego jest emitowanie charakterystycznej poświaty. Kolor plazmy jest charakterystyczny dla różnych gazów np. tlen emituje poświatę koloru niebieskiego.

Plazma wykorzystywana jest w wielu technikach modyfikacji powierzchni. Techniki plazmowe pozwalają na dokładne czyszczenie powierzchni z zabrudzeń, nakładanie cienkich powłok czy wytrawianie.

Zastosowanie plazmy do oczyszczania

Czasami na powierzchni obiektu przeznaczonego do obserwacji za pomocą mikroskopu pojawiają się ciała obce. Jest to zjawisko niepożądane ponieważ może negatywnie wpłynąć na powstawanie obrazu. Oczyszczanie powierzchni próbki z kontaminacji nie może wpływać na strukturę czy skład chemiczny badanego obiektu. W tym celu wykorzystywane są różne metody fizyczne, mechaniczne czy termiczne.

Plazma jest skuteczną fizykochemiczną metodą czyszczenia próbek. Oczyszczanie za pomocą plazmy dodatkowo zmniejsza prawdopodobieństwo zanieczyszczenia próbek podczas obserwacji. Metoda ta wykorzystuje zjawiska zachodzące na powierzchni obiektów. Odbywa się to za pomocą rozrywania większości wiązań organicznych, stąd możliwość skutecznego usuwania zanieczyszczeń wielkocząsteczkowych. Czyszczenie z zanieczyszczeń o niższej masie cząsteczkowej może odbywać się za pomocą rodników tlenu. Usunięte zanieczyszczenia są odprowadzane z komory. Ten wysokoenergetyczny i precyzyjny proces działa skutecznie, szybko i z bardzo dużą dokładnością.

Uchwyty Fischione:

uchwyt plasma cleaner fischioneuchwyt plasma cleaner fischioneuchwyt plasma cleaner fischione uchwyt plasma cleaner fischione

 

 

Budowa Plasma Cleaner

Plasma cleaner jest urządzeniem, które jest wykorzystywane przy przygotowaniu próbki do obserwacji w mikroskopii elektronowej. Proces czyszczenia odbywa się w próżni. Jest całkowicie zautomatyzowany i niezwykle szybki (trwa około 2 minut). Powierzchnia jest czyszczona fizycznie, przez bombardowanie jonami, a także, zależnie od rodzaju gazu, przez reakcje chemiczne. Zanieczyszczenia są przetwarzane do fazy gazowej i odsysane.

Urządzenie to składa się z:

  • zespołu zasilania (generator wysokiego napięcia, przyłącze gazu chłodzącego i procesowego, elementy pozwalające na sterowanie procesem)
  • przewodów doprowadzające gaz i prąd;
  • generatora plazmy (elektroda zewnętrzna i wewnętrzna oraz izolator)

 

Plasma Cleaner Fischione Model 1020:

plasma cleaner fichione model 1020

Fischione Plasma Cleaner Model 1020 – pobierz specyfikację

 

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00