Kryteria w preparatyce mikroskopowej

W celu obejrzenia interesującego nas eksponatu w mikroskopie musimy najpierw przygotować z niego preparat mikroskopowy. Sposób przygotowania zależny jest od obiektu oraz techniki mikroskopowej, którą chcemy zastosować. Preparat przeznaczony do obserwacji mikroskopowych powinien być trwały, pozwalający na prowadzenie wielokrotnych obserwacji. Niezwykle istotne jest aby wewnętrzna struktura badanego materiału pozostała nienaruszona. Kryterium przygotowania próbek będzie zatem zależało od tego, czy finalnym obrazowaniem ma być mikroskopia świetlna, mikroskopia elektronowa skaningowa czy transmisyjna. W zależności od tego czy pracujemy z preparatem biologicznym czy materiałem inżynierskim, droga przygotowania będzie inna.

Przygotowanie preparatów w mikroskopii elektronowej

Przygotowanie preparatów do obserwacji z użyciem mikroskopu elektronowego jest bardziej wymagające. W celu spreparowania próbek biologicznych stosuje się mikrotomy lub ultramikrotomy. W przypadku mikrotomów, w zależności od obiektu stosuje się różne typy mikrotomów (mechaniczne, półautomatyczne, automatyczne) oraz różne rodzaje ostrzy (stalowe, szklane, diamentowe lub z wykorzystaniem lasera). Próbkę zazwyczaj utrwala się w żywicy epoksydowej i poddaje się barwieniu w celu uwidocznienia interesujących struktur. Taką drogę przyjmuje się głównie w przypadku mikroskopów optycznych. Stosowanie procesora tkankowego jest krokiem, który pojawia się zarówno w mikroskopii elektronowej jak i świetlnej. Preparaty biologiczne w swojej strukturze posiadają wodę, której przed obrazowaniem w mikroskopie elektronowym należy się pozbyć. Możemy zastosować suszenie chemiczne (m.in. metoda HMDS) lub tzw. suszenie w punkcie krytycznym za pomocą ciekłego dwutlenku węgla, wykorzystując istnienie dla CO­2 stanu nadkrytycznego. W kontrolowanych warunkach temperatury i ciśnienia można osiągnąć przejście ze stanu ciekłego w stan gazowy bez zmian dla wrażliwych struktur biologicznych, takich jak: ściany komórkowe, błony, membrany etc.

W celu obserwacji materiałów metalicznych doprowadza się je do postaci cienkich folii, które pozwalają na bezpośrednią obserwację struktury. Proces ten polega na wstępnym przecięciu, zeszlifowaniu, a następnie elektrolitycznemu obustronnemu rozpuszczaniu próbki. Skuteczność tej metody jest bardzo wysoka, jeśli dobrze dobrane są wykorzystane elektrolity, temperatura oraz warunki prądowe elektropolerowania.

Metoda ta jest niefunkcjonalna dla materiałów, nieprzewodzących prądu. W takich przypadkach wykorzystuje się metodę ścieniania jonowego. Krążek zeszlifowanego materiału metalicznego poddaje się działaniu strumienia jonów argonu, które powodują wybijanie atomów z powierzchni próbki. Proces ten odbywa się w warunkach wysokiej temperatury. Materiały wrażliwe temperaturowo na zmiany strukturalne będą zatem wymagały dodatkowego chłodzenia, celem zapobiegania tym zmianom.

Inną metodą przygotowania próbki do obserwacji w mikroskopie elektronowym jest wykonanie repliki. Sposób ten polega na wykonaniu preparatu z innego materiału niż ten badany, ale w sposób idealnie odwzorowujący powierzchnię obiektu. Zastosowanie znajdują repliki węglowe, węglowe cieniowane, tlenkowe, ekstrakcyjne jednostronne i dwustronne.

Przygotowania preparatów w mikroskopii optycznej

Przygotowanie preparatów do obserwacji w mikroskopie optycznym jest stosunkowo łatwe. Interesujący nas obiekt może być pocięty na małe fragmenty przy użyciu skalpela. Obiekt umieszczany jest na szkiełku podstawowym w kropli cieczy i przykrywany szkiełkiem nakrywkowym.

Systemy preparatyki próbek, dedykowane do mikroskopii SEM i dostępne w PIK Instruments:

 

 Systemy dedykowane do mikroskopii TEM, dostępne w PIK Instruments:


Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00