Charakterystyka preparatów do analizy SEM

Próbka przeznaczona do analizy za pomocą SEM powinna mieć możliwie małą objętość. W obserwacji w standardowych warunkach promień próbki i jej wysokość nie powinny przekroczyć 2,5 cm. Próbka obserwowana na stoliku mrożącym powinna mieć promień mniejszy od 0,7 cm i wysokość nieprzekraczającą 1 cm. Na stoliku mikroskopowym można jednorazowo umieścić więcej niż jedną próbkę. Obiekty przymocowywane są za pomocą dwustronnie przylepnej taśmy węglowej lub krążków węglowych. Węgiel zawarty w taśmie lub krążkach zapewnia odprowadzenie ładunków elektrycznych z próbki. Zastosowanie innej taśmy prowadzi do zaburzeń obrazu.

Charakterystyka skaningowego mikroskopu elektronowego

Do analizy powierzchni próbki, oceny morfologii i kształtu mikrostruktur materiałów biologicznych oraz ocenę rodzaju, rozkładu i ilości pierwiastków chemicznych badanej próbki materiałów metalicznych w dużym powiększeniu  wykorzystujemy skaningowy mikroskop elektronowy (SEM). Możliwe to jest dzięki optyce elektronowej wykorzystywanej w SEM oraz opracowaniu szeregu metod przygotowania obiektów do obserwacji. Przewagą mikroskopu skaningowego nad transmisyjnym jest możliwość badania preparatów o dużo większej grubości, dzięki czemu przygotowanie preparatów mikroskopowych jest mniej skomplikowane.

Metodyka preparowania próbek do analizy SEM

Podstawowym wymaganiem stawianym próbkom do analizy za pomocą mikroskopu skaningowego jest zdolność przewodzenia prądu. Dodatkowo preparaty muszą mieć trwałą strukturę. Próbki metaliczne o zdolnościach przewodzących przed analizą poddaje się oczyszczeniu za pomocą gazu obojętnego lub płuczki ultradźwiękowej.

Na próbki nieprzewodzące lub słabo przewodzące prąd nanoszona jest cienka warstwa przewodnika zmieszanego (najczęściej złota lub palladu) za pomocą napylarki próżniowej. Warstwa ta poprawia jakość uzyskanego obrazu poprzez zmniejszanie nasilenia efektu związanego ze skondensowaną warstwą elektronów w próżni.

Próbki organiczne a więc takie, które słabo lub w ogóle nie przewodzą prądu, a dodatkowo są uwodnione, analizowane są w warunkach regulowanej próżni – w zakresie od 1 do 270 Pa. Twarde obiekty biologiczne, które mają niski stopień uwodnienia, przez co nie zmieniają swojej naturalnej struktury w warunkach próżni mikroskopowej, nie muszą być specjalnie przygotowywane. Natomiast wysokouwodnione próbki biologiczne preparowane są metodą CPD, która pozwala uniknąć artefaktów związanych z deformacją obiektu w próżni mikroskopowej. Metoda ta wykorzystuje zjawisko współistnienia fazy gazowej i ciekłej dwutlenku węgla w określonych warunkach, co określane jest mianem punktu krytycznego. W tych warunkach następuje proces zmiany fazy skupienia z ciekłej na gazową, a zjawisku temu nie towarzyszą siły zniekształcające. Etapem przedwstępnym suszenia w punkcie krytycznym jest tzw. dehydratacja próbki z wykorzystaniem procesora tkankowego. Dokonywana jest seryjna ekspozycja w alkoholu etylowym lub acetonie, rozpoczynając od roztworu o małym stężeniu kończąc na roztworze 100 %. Jest to procedura dotycząca chemicznego utrwalenia próbki. Drugą metodą jest utrwalenie fizyczne, polegające m.in na szybkim i wysokociśnieniowym zamrożeniu próbki. Takie rozwiązanie niesie szereg korzyści, polegające na zachowaniu próbki w jej naturalnym środowisku. Dzięki temu, iż proces trwa kilka milisekund, faza krystaliczna towarzysząca zamrażaniu wody nie pojawia się, co pozwala zachować wrażliwą strukturę bez jakichkolwiek zniszczeń.

Urządzenia do preparatyki SEM:

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00