siatki temSiatki TEM – przeznaczenie

Preparaty obserwowane w mikroskopii elektronowej poddawane są wielu czynnikom, które mają niekorzystny/niszczący wpływ na strukturę obserwowanych obiektów. W czasie przygotowywania preparatów obiekty poddawane są procesom które mają na celu zeszlifowanie jej powierzchni. W czasie obserwacji preparaty poddawane są warunkom wysokiej próżni, która ma niszczący wpływ na badane obiekty. Dlatego obiekty muszą być odpowiednio przygotowane i utrwalone. Aby zapewnić preparatom trwałość mechaniczną cienkie skrawki umieszczane są na siatkach mikroskopowych. Skrawki są nanoszone na siatki poprzez adsorpcje. Siatki  w skaningowym mikroskopie elektronowym pełnią rolę szkiełek podstawowych w mikroskopie optycznym. Preparaty następnie umieszczane są w uchwycie mikroskopu.

Charakterystyka siatek TEM

Siatki muszą być wykonane tak, aby nie zaburzały przepływu wiązki elektronów przez preparat. Dodatkowo muszą być neutralne chemicznie, aby nie zaburzały powstającego obrazu. Siatki wykonane są z miedzi, stali, niklu platyny bądź złota. Standardowo siatki mają średnicę 3,05 mm i grubość 0,015 mm. W zależności od obserwowanego obiektu stosuje się siatki o różnej średnicy oczek.

 

siatki tem siatki tem siatki tem siatki tem siatki tem

 

Mikroskop elektronowy a siatka TEM

Mikroskopia elektronowa do obserwacji obiektu wykorzystuje sygnał pochodzący od elektronów, które oddziałujących z próbką. Elektrony emitowane są przez katodę i przemieszczając się w stronę anody są przyśpieszane i formowane w wiązkę. Przechodząc wzdłuż osi optycznej mikroskopu do kondensora formowana jest w wiązkę, a następnie skupiana na obserwowanym obiekcie. Sygnał emitowany przez elektrony które przeniknęły przez preparat obrazowany jest na ekranie mikroskopu. Mikroskopy elektronowe pracują w warunkach wysokiej próżni, dzięki czemu wiązka elektronów jest stabilna.

Przygotowanie preparatów

W mikroskopii prześwietleniowej elektrony przenikają przez preparat, dlatego obserwowane obiekty muszą być ultracienkie. Wykorzystywane są między innymi preparaty zwane replikami. Uzyskuje się je poprzez naniesienie na badany obiekt cienkiej warstwy masy plastycznej lub warstwy węgla, która odwzorowuje jego powierzchnię. Przygotowanie preparatów zwanych cienkimi foliami pozwala na obserwację powierzchni materiałów metalicznych. Do obserwacji materiałów biologicznych niezbędne jest uzyskanie ultracienkich przekroi poprzecznych. Niezbędne do tego jest zastosowanie ultramikrotomu.

 

siatki tem siatki tem

 

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00