SPM

Mikroskopia sond skanujących  SPM/AFM

SPM czyli mikroskopy ze skanującą sondą (ang. Scanning Probe Microscopy) są grupą urządzeń  służących do badania właściwości powierzchni. Zasada działania opiera się na skanowaniu powierzchni próbki za pomocą sondy przy jednoczesnym pomiarze przemieszczenia wykonywanym za pomocą laserowego układu pomiarowego. Po wykryciu zmiany sygnału na fotodiodzie mikroskop zmienia położenie sondy za pomocą skanera piezoelektrycznego, który jednocześnie pozwala na  przesuwanie się próbki, względem sondy skanującej lub też sondy względem nieruchomej próbki w zależności od konstrukcji mikroskopu.

Charakterystyka technik SPM

Badania za pomocą mikroskopów SPM pozwalają na obrazowanie powierzchni w skali od ułamków nanometra, aż do poziomu mikrometrów z bardzo dużą rozdzielczością. Mikroskopy pozwalają na obrazowanie powierzchni próbki w rożnych warunkach od wysokiej próżni UHV, po przez ciecz, kontrolowana atmosferę gazową lub nawet środowisko kontrolowane elektrochemiczne.

Każdy mikroskop AFM/SPM może pracować w wielu trybach pomiarowych m.in.:

Tryb kontaktowy;

Tryb bezkontaktowy lub z przerywanym kontaktem;

Tryb obrazowania sił tarcia (sił lateralnych) LFM;

Tryb obrazowania z modulacją siły pozwalający na odwzorowanie sztywności rożnych obszarów powierzchni;

Tryb obrazowania z detekcją fazy pozwalający na odwzorowania rozkładu fazowego na powierzchni;

Tryb obrazowania sił magnetycznych MFM – pozwalający na odwzorowanie rozkładu domen magnetycznych;

Tryb obrazowania sił elektrostatycznych EFM – pozwalający na odwzorowanie rozkładu domen elektrycznych;

Tryb obrazowanie potencjału powierzchni KPFM – odwzorowujący rozkład obszarów różniących się między sobą pracą wyjęcia.

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00