Skaningowo-transmisyjny mikroskop elektronowy

Informacje ogólne o STEM

Skaningowo-transmisyjnym mikroskopem elektronowym (STEM) nazywamy transmisyjny mikroskop elektronowy wyposażony w detektor analizujący elektrony przechodzące, wtórne i odbite które są charakterystyczne dla mikroskopii skaningowej. Obserwacja próbki jest identyczna jak w SEM, główną różnicą jest rodzaj obserwowanego preparatu. Preparaty stosowane do analizy to cienkie folie. Analiza STEM pozwala na ocenę ilości i rodzaju pierwiastków znajdujących się w badanej próbce.

Zasady działania STEM

Wiązka elektronów emitowana jest z katody w efekcie emisji polowej. Następnie elektrony formowane są w wiązkę przez układ optyczny i skupiane na obiekcie za pomocą kondensora. Wiązka elektronów przesuwa się skokowo po powierzchni preparatu. Energia elektronów, które przeszły przez preparat dociera do detektora umieszczonego pod próbką i przekształcana jest w sygnał świetlny. Powstający sygnał wyświetlany jest na monitorze. Zdolność rozdzielcza zależy głównie od średnicy wiązki elektronów padającej na preparat.

Zalety STEM

Zaletą mikroskopu skaningowo transmisyjnego jest możliwość obserwacji preparatów grubszych niż w mikroskopie transmisyjnym. Dzięki temu przygotowanie preparatów mikroskopowych jest znacznie łatwiejsze. Cienkie folie uzyskiwane są za pomocą wstępnego wycinania krążków z badanego materiału i jego dalszej obróbki za pomocą ścieniania jonowego lub elektrochemicznego. W kolumnie mikroskopu skaningowo-transmisyjnego panują warunki wysokiej próżni, dzięki czemu poruszanie się elektronów nie jest zaburzone. Jednak obiekty, które są w nim obserwowane muszą być wcześniej odpowiednio przygotowane. Wykorzystując STEM możemy analizować zarówno skład jakościowy jak i ilościowy badanego obiektu z dużą precyzją.

Obraz powstający w STEM

Dzięki zastosowaniu detektora położonego osiowo, który rejestruje elektrony odbite pod niewielkim kątem powstaje obraz w jasnym polu. Do tworzenia takich obrazów stosuje się kontrast dyfrakcyjny.

Elektrony rozproszone pod większymi kątami rejestrowane są przez detektor pierścieniowy. Dzięki temu możliwe jest tworzenie obrazów w ciemnym polu. Intensywność takich obrazów zwiększa się geometrycznie wraz ze wzrostem liczby atomowej pierwiastków. Pozwala to tworzyć obrazy wysokiej rozdzielczości preparatów składających się z różnych pierwiastków chemicznych. Jeśli różnica w liczbie atomowej pierwiastków, z których składa się próbka, jest zbyt mała interpretacja obrazów jest niemożliwa.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00