Stołowy mikroskop elektronowy

Mikroskopy stołowe są urządzeniami uniwersalnymi charakteryzującymi się niewielkimi rozmiarami. W wersji kompaktowej dostępne są skaningowe mikroskopy elektronowe. Charakteryzują się intuicyjnym oprogramowaniem komputerowym oraz łatwą obsługą dzięki zautomatyzowaniu wielu funkcji takich jak dopasowanie jasności, kontrastu oraz ostrości obrazu. Umożliwia dokonywanie pomiarów w warunkach niskiej i wysokiej próżni. Pozwala na uzyskanie obrazów w powiększeniu od 10 do 100000 razy. Powiększenie regulowane jest poprzez odchylenie wiązki, natomiast zdolność rozdzielcza przez średnicę wiązki. Stołowe mikroskopy elektronowe mogą być wyposażone w stolik przesuwny lub chłodząco-grzejny umożliwiający przeprowadzenie pomiaru obiektów  w szerokim zakresie temperatury. Modele, różnią się możliwościami uzyskiwanych powiększeń, napięciem przyspieszającym i zastosowanymi detektorami.

Działanie nastołowego mikroskopu elektronowego

Budowa i zasada działania stołowego mikroskopu elektronowego nie różni się znacząco od standardowego mikroskopu elektronowego. Elektrony na skutek emisji polowej lub termoemisji emitowane są przez wolframową katodę. Przyspieszane są do energii od 5 do 30 kV. Elektrony formowane są w wiązkę przechodząc przez soczewki elektromagnetyczne. Wiązka wprawiana jest w ruch skanujący przez elektromagnesy odchylające. Wiązka padając na preparat oddziałuje z próbką emituje energię która odbierana jest przez detektor i przekształcana na obraz.

Zastosowanie stołowych mikroskopów elektronowych

Stołowy skaningowy mikroskop elektronowy pozwala na oceną morfologii oraz powierzchni preparatu. Umożliwia analizę stanu powierzchni badanego obiektu, budowy wewnętrznej oraz składu chemicznego. Wykorzystywany jest powszechnie w naukach przyrodniczych oraz technicznych dzięki temu że umożliwia analizę materii nieożywionej i ożywionej. Nie wymaga skomplikowanego przygotowania obiektu przed pomiarem. Umożliwia obserwację zarówno obiektów przewodzących prąd jak i izolatorów. Wykorzystywany jest przy wstępnej ocenie próbek oraz kontroli jakości.

Powstawanie obrazu w stołowym mikroskopie elektronowym

Stołowy (nastołowy) mikroskop elektronowy wyposażony jest zazwyczaj w detektor SE, BSE oraz EDS. Detektor przetwarza sygnał elektronów na impuls świetlny, który następnie konwertowany jest na obraz. Pozwala na uzyskanie przestrzennych obrazów dzięki analizie sygnałów pochodzących z różnego rodzaju odziaływań. Umożliwia analizę sygnału z elektronów rozproszonych, wtórnych oraz promieniowania rentgenowskiego. Zjawisko rozpraszania elektronów  pozwala na uzyskanie informacji o chemicznym zróżnicowania obiektu. Emisja elektronów wtórnych, czyli wybitych z próbki, pozwala na uzyskanie obrazu powierzchni. Emisja promieniowania rentgenowskiego pozwala na badanie składu chemicznego oraz analizę zawartości pierwiastków.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00