Stołowy SEM – charakterystyka 

Stołowy SEM (ang. Sccanning Electron Microscope) czyli stołowy skaningowy mikroskop elektronowy jest narzędziem pozwalającym na oceną powierzchni oraz morfologii preparatu. Uzyskane powiększenie do 100000 razy regulowane jest poprzez odchylenie wiązki, natomiast zdolność rozdzielcza jest zależna od średnicy wiązki. Powstające obrazy mają dużą głębię ostrości. Stołowy (nastołowy) SEM jest prostym w obsłudze mikroskopem elektronowym, dzięki zautomatyzowaniu wielu parametrów takich jak ustawienie ostrości, jasności i kontrastu załączania katody, przesuwu stolika oraz korekcji astygmatyzmu.

Budowa mikroskopu stołowego

W stołowym SEM wiązka elektronów porusza się ruchem skokowym po powierzchni preparatu. Wiązka elektronów transmitowana jest na skutek termoemisji lub emisji polowej przez wolframowy drut pełniący rolę katody. Elektrony poruszając się w stronę anody przyspieszane są do energii w zakresie 1 – 30 keV, przechodzą poprzez układ soczewek, które formują wiązkę. Kondensor skupia wiązkę na badanym preparacie, a cewka nadaje ruch skanujący poprzez jej odchylanie. Sygnał elektronów odbierany jest przez detektor i następnie zamieniany jest przez scyntylator na impuls świetlny, a następnie na obraz. Skaningowy mikroskop elektronowy pozwala na dokonywanie pomiaru tylko w warunkach wysokiej próżni oraz niskiej próżni, które zapewniają elektronom możliwość swobodnego przemieszczania się.

Zastosowanie mikroskopów stołowych SEM

Mikroskop SEM (stołowy) pozwala na badanie stanu powierzchni badanego obiektu, budowy wewnętrznej, deformacji oraz składu chemicznego. Jest idealnym narzędziem do wstępnej oceny preparatu. Wykorzystywany jest w naukach przyrodniczych jak medycyna, biologia czy chemia oraz technicznych, ponieważ umożliwia badanie cząstek materii ożywionej i nieożywionej. Powszechnie wykorzystywany jest w kontroli jakości. Bardzo dużą zaletą stołowego SEM jest możliwość obserwacji obiektu bez wcześniejszego preparowania.

Powstawanie obrazu w stołowym SEM

Stołowe SEM pozwalają uzyskać przestrzenne obrazy struktury o wysokiej rozdzielczości i jakości. Modele stołowego SEM różnią się między sobą stosowanym napięciem przyspieszającym, zakresem powiększeń i rodzajami stosowanych detektorów. Informacje o badanym obiekcie uzyskiwane są za pomocą analizy różnego rodzaju oddziaływań:

  • sygnał emitowany z elektronów odbitych (BSE) – informacje o zróżnicowaniu chemicznym obiektu. emisji elektronów wtórnych (SE) – informacje o powierzchni próbki;
  • sygnał dyfrakcji elektronów (EBSD) – informacje o strukturze wewnętrznej;
  • elektrony absorbowane (AE) – informacje o powierzchni jest odbiciem elektronów odbitych;
  • sygnał promieniowania rentgenowskiego – informacje o składzie chemicznym.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00