Taśma węglowa AGAR ScientificTaśma Węglowa – Charakterystyka

Taśmy węglowe charakteryzują się wytrzymałością i odpornością na różne warunki. Pozwalają na obserwowanie obiektów w warunkach wysokiej próżni oraz w zróżnicowanych warunkach temperaturowych (temperatury pokojowej oraz skrajnie wysokiej i niskiej temperatury).  Jednak najważniejszą cechą jest przewodzenie prądu. Węgiel zawarty w taśmie pozwala na odprowadzenie ładunków z próbki. Dzięki temu niweluje się efekt kumulowania elektronów na powierzchni próbki umieszczonej w próżni. Zastosowanie taśmy węglowej zapewnia uzyskanie obrazu wysokiej jakości. Zastąpienie taśmy węglowej inną taśmą przylepną prowadzi do zaburzeń powstającego obrazu.

Przykładowe taśmy węglowe marki AGAR Scientific:

  • taśma węglowa AGAR o szerokości 8 mm (numer katologowy: AGG3939)
  • taśma węglowa AGAR o szerokości 12 mm (numer katologowy: AGG3939 A)
  • taśma węglowa AGAR o szerokości 20 mm (numer katologowy: AGG3939 B)
  • taśma węglowa AGAR o szerokości 50 mm (numer katologowy: AGG3939 C)

Taśmy węglowe – oferta

Sprawdź pełną specyfikację – kliknij w link.

Preparaty mikroskopowe SEM

Obiekty, które przeznaczone są do obserwacji w skaningowym mikroskopie elektronowym powinny być odpowiednio przygotowane. Preparaty powinny być trwałe, wytrzymałe i mieć możliwie małą objętość. Obserwowane obiekty powinny mieć zdolność przewodzenia prądu. Materiał biologiczny zostaje utrwalony , odwodniony i osuszany w punkcie krytycznym. Na obiekty nie przewodzące prądu za pomocą napylarki nanoszona jest cienka warstwa o dobrych właściwościach przewodzących.

Umieszczanie preparatów na stoliku mikroskopowym SEM

Preparaty umieszczane są na stoliku mikroskopowym. Najczęściej wykonane są z aluminium. Największe stoliki umożliwiają obserwację do 9 próbek jednocześnie. Na stolik mikroskopowy należy wcześniej przykleić dwustronną przylepną taśmę węglową lub krążki węglowe. Po usunięciu części ochronnej nakleja się na nią preparaty.

Skaningowa mikroskopia elektronowa

W mikroskopii skaningowej informacje na temat próbki uzyskuje się poprzez skanowanie jej powierzchni wiązką elektronów. Wiązka formowana jest przez układ elektrooptyczny mikroskopu i odchylana przez cewki skanujące. Sygnał emitowany przez elektrony wtórne lub rozproszone dociera do detektora, następnie jest wzmacniany i wyświetlany na monitorze mikroskopu. Skaningowa mikroskopia elektronowa jest narzędziem, które wykorzystujemy w badaniu chemicznego zróżnicowania próbki i topografii powierzchni.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00