Próbka TEMCharakterystyka TEM

TEM, czyli transmisyjny mikroskop elektronowy jest przyrządem służącym do obserwacji próbki w bardzo dużym powiększeniu.  W tym celu wiązka elektronów prześwietla preparat mikroskopowy, co możliwe jest dzięki zastosowaniu bardzo cienkich preparatów (5 – 100 nm). Grubość preparatu uzależniona jest od średnicy i składu chemicznego badanej próbki. Ze względu na zastosowane napięcie przyspieszające, mikroskopy transmisyjne dzieli się na niskonapięciowe (100-500 kV) oraz wysoko napięciowe (do 3 MV). W transmisyjnym mikroskopie elektronowym możemy obserwować strukturę komórek zwierzęcych i roślinnych, a także obiekty materii nieożywionej.

Budowa TEM

Najważniejszą częścią mikroskopu jest kolumna w której skład wchodzi:

  • urządzenia emitujące elektrony – katoda w wyniku termoemisji emituje elektrony, które przemieszczając się w kierunku anody są przyśpieszane;
  • urządzenie formujące wiązkę – układ optyczny wykorzystując soczewkę elektrostatyczną formuje wiązkę z chmury emitowanych elektronów, które przez kondensor skupiane są na preparacie;
  • układ powiększający – wiązka padająca kolejno na soczewkę obiektywową, pośrednią i projekcyjną zostaje powiększona;
  • układ wytwarzający próżnię – układ próżniowy składa się co najmniej z dwóch rodzajów pomp próżniowych (rotacyjnej, dyfuzyjnej jonowej lub molekularnej), które utrzymują wewnątrz kolumny mikroskopu wysoką próżnię.

Obraz powstający w TEM

próbka z mikroskopu TEM

W elektronowym mikroskopie transmisyjnym obraz tworzony jest na skutek oddziaływań wiązki elektronów z preparatem, co skutkuje powstaniem kontrastu. W mikroskopie elektronowym powiększony obraz formowany jest za pomocą wiązki przechodzącej przez preparat. Obraz w jasnym polu powstaje na skutek częściowego rozproszenia wiązki elektronów. Elektrony które zostały ugięte zostają pochłonięte przez przesłonę obiektywu, natomiast nieugięte przechodzą przez przesłonę i tworzą obraz dzięki soczewkom obiektywu. Powstający obraz posiada kontrast ponieważ elektrony rozproszone widoczne są jako ciemne, a pozostałe jako jasne. Obraz w ciemnym polu uzyskujemy obserwując preparaty krystaliczne, w których występuje kontrast dyfrakcyjny. Tworzony jest przez ugiętą wiązkę elektronów. Stosowanie goniometru pozwala zaobserwować granice ziaren, dyslokacje i wady w ułożeniu atomów w strukturze preparatu. Obraz wysokiej rozdzielczości, powstający w wysokorozdzielczym mikroskopie transmisyjnym (HRTEM), generowany jest przez wiązkę ugiętą. W postaci linii uwidocznione są płaszczyzny atomowe. Obrazy HRTEM pozwalają obserwować strukturę krystaliczną w niewielkich obszarach, granice międzyfazowe, zmiany orientacji krystalograficznej, wiązania chemiczne, defekty w ułożeniu atomów, granice między ziarnami i podziarnami, a także pozwalają rozróżnić fazy amorficzne i krystaliczne.

Mikroskopy TEM w ofercie PIK INSTRUMENTS:

Poznaj mikroskop TEM – Delong LVEM 5 interaktywnie

Poznaj mikroskop TEM – Delong LVEM 25 interaktywnie

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00