Ultramikrotom – budowa

Preparaty o grubości od 15 µm do nawet 1 nm możemy uzyskać za pomocą ultramikrotomu. W praktyce mikroskopowej grubość uzyskiwana grubość skrawków celem obrazowania w mikroskopie elektronowej wynosi ~ 50 nm. Ultramikrotom pozwala na uzyskanie preparatów powtarzalnych, o wysokiej jakości. Proces cięcia próbki może być całkowicie zautomatyzowany. Urządzenie wyposażone jest w obrotowy nóż tnący. Zastosowanie noży diamentowych pozwala na precyzyjne cięcie preparatów. Ultramikrotomy są zazwyczaj automatyczne, co pozwala uzyskać wysoką precyzję cięcia. Po uzyskaniu ultracienkich skrawków umieszcza się je na siatkach wykonanych z miedzi, niklu, złota lub innego metalu.

Standardowo obiekty cięte są w temperaturze pokojowej, ale jeśli jest to konieczne do ultramikrotomu można dodać komorę kriogeniczną tworząc tzw. kriostat. Rozszerza to możliwości ultramikrotomu o możliwość cięcia materiału w temperaturze ujemnej. Jakość tak uzyskanych skrawków jest większa, jeśli uzyskiwane są w środowisku o niskiej wilgotności.

Zastosowanie ultramikrotomu

Ultramikrotom jest powszechnie stosowanym narzędziem wykorzystywanym do przygotowania ultracienkich skrawków materiałów biologicznych i miękkich tworzyw sztucznych i metali. Powszechnie stosuje się wstępne przygotowanie grubszych przekrojów do oceny w mikroskopie optycznym, potem przystępuje się do pocięcia na ultracienkie skrawki.

Popularnie wykorzystywany jest w laboratoriach placówek medycznych i naukowych. Znajduje szerokie zastosowanie w przygotowaniu preparatów z materiałów tkanek biologicznych. Pozwala bowiem na cięcie tkanek o najróżniejszych właściwościach takich jak zielone tkanki roślinne, tkanki zdrewniałe lub pancerze.

Tkanka roślinna po pocięciu utrwalana jest zazwyczaj w żywicy epoksydowej, aby nie straciła swoich właściwości. W celu wybarwienia interesujących struktur wykorzystuje się kontrastowanie odpowiednimi barwnikami.

 

Ultramikrotom jest także narzędziem wykorzystywanym do seryjnego otrzymania setek skrawków celem wykorzystania funkcji mikroskopu elektronowego, jaką jest rekonstrukcja 3D. Tak otrzymane skrawki muszą być najwyższej i powtarzalnej jakości.

Przygotowanie ultramikrotomów

Preparaty mikroskopowe muszą być reprezentatywną częścią obiektu. Preparacja obiektu nie powinna zaburzyć struktury wewnętrznej. Krawędź cięcia powinna pozostać gładka, a powierzchnia płaska. Obiekt powinien być na tyle cienki, aby umożliwić przejście przez niego wiązki. Grubsze preparaty stosowane są w mikroskopii optycznej oraz w skaningowej mikroskopii elektronowej. Jeśli chcemy obserwować próbkę w transmisyjnym mikroskopie elektronowym próbka musi być ultracienka.

Ultramikrotomy w ofercie PIK INSTRUMENTS:

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00