dewar statebourneWłaściwości dewaru

Ciecz, której temperatura jest dużo niższa od temperatury otoczenia i nie przekracza – 50 °C nazywamy cieczą kriogeniczną, czyli silnie oziębioną. Do takich cieczy zaliczamy ciekły azot, hel, tlen oraz wodór. Bardzo niska temperatura wrzenia sprawia, że są one powszechnie wykorzystywane w celu mrożenia materiałów biologicznych. W kontakcie z obiektem o znacznie wyższej temperaturze ciecz kriogeniczna wrze, ociepla się i bardzo szybko paruje co może przyczynić się do wzrostu ciśnienia w szczelnie zamkniętym naczyniu.

Przechowywanie cieczy kriogenicznych

Ze względu na swoje właściwości ciecze kriogeniczne muszą być przechowywane i przewożone w odpowiednich pojemnikach. Pojemniki te muszą zapewnić utrzymanie niskiej temperatury cieczy, dlatego konieczne jest używanie naczyń izolujących kriociecze od warunków otoczenia. Dodatkowo naczynia te powinny być wyposażone w zawory bezpieczeństwa, chroniące przed niebezpiecznym wzrostem ciśnienia.

dewary statebourne

Konstrukcja i zasada działania dewaru

Kriociecze przechowywane są w naczyniach o znakomitych właściwościach izolacyjnych zwanych dewarami. Pojemniki zbudowane są z podwójnych ścianek, a przestrzeń pomiędzy nimi wypełnia próżnia techniczna. Utrzymanie próżni technicznej powoduje bardzo niską przewodność układu, dzięki czemu eliminuje się niemal całkowicie wymianę ciepła poprzez konwekcję. Początkowo naczynia te były wykonane ze szkła. W pełni metalowe pojemniki są gorszymi izolatorami jednak są bardziej wytrzymałe, co sprawia że obecnie są wykorzystywane najczęściej. Ścianki dewaru są cienkie, co sprawia że podczas napełniania zbiornika ciecz ociepla się minimalnie nie powodując znacznych zmian temperatury kriocieczy. Dodatkowo mogą być pokryte materiałem odbijającym światło, co również redukuje wymianę ciepła. Od góry zamknięte są korkiem wykonanym z materiału o dobrych właściwościach izolacyjnych. Najczęściej pojemność dewarów mieści się w przedziale miedzy 4 a 50 litrami, choć można spotkać znacznie mniejsze jak i większe pojemności w zależności od przeznaczenia. Pojemniki o większych pojemnościach wyposażone są w zawory umożliwiające bezpieczne nalewanie mniejszej objętości cieczy oraz wskaźniki poziomu cieczy. Dewary mogą być wyposażone w alarmy niskiego poziomu, systemy automatycznego napełniania oraz stelaże do przechowywania próbek.

dewar pik instrumentsZastosowanie dewaru

Dewary umożliwiają wydajne i ekonomiczne przechowywanie cieczy przesz dłuższy czas. Dzięki dostępności na rynku dewarów różnej pojemności, kształtów oraz dodatkowego wyposażenia sprawdzają się w różnych zastosowaniach. Wykorzystywane są najczęściej w instytutach badawczych i medycznych do przechowywania cieczy kriogenicznych, jako łaźnie chłodzące oraz pojemniki do długotrwałego przechowywania próbek wymagających skrajnie niskich temperatur.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00