MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA

Początki mikroskopów elektronowych

Mikroskop elektronowy jest stosunkowo młodym narzędziem badawczym, a do jego wynalezienia przyczyniło się dwóch niemieckich fizyków. W 1931 r. E. Rusk skonstruował pierwszy transmisyjny mikroskop elektronowy. Nieco później w 1935 r. M. Knoll zbudował skaningowy mikroskop elektronowy. Jednak dopiero w 1965 r. zbudowano pierwsze komercyjne urządzenie tego typu. Od tego momentu mikroskopia elektronowa stała się kluczową techniką badawczą pozwalającą na obserwację obiektów o rozmiarach poniżej 1 µm, zwiększając możliwości badania mikrostruktury materii. Jest coraz powszechniejszą przydatną techniką służącą do charakterystyki powierzchni i obszarów przypowierzchniowych, oceny struktury oraz składu chemicznego materiałów.

Zasada działania mikroskopów elektronowych

Podstawową przewagą mikroskopii elektronowej nad tradycyjną mikroskopią optyczną jest możliwość uzyskania dużo większych powiększeń. Wysoka rozdzielczość uzyskiwana jest dzięki stosowaniu wiązki elektronowej, której długość fali promieniowania jest ok. 100 tysięcy razy krótsza niż długość fali światła widzialnego.

Do tworzenia obrazu wykorzystywane jest oddziaływanie wiązki elektronów z materiałem próbki. Z katody w wyniku termoemisji lub emisji polowej emitowane są elektrony, które następnie są przyśpieszane i formowane w wiązkę poprzez przejście przez układ soczewek elektromagnetycznych. Rozdzielczość uzyskanego obrazu zależy od średnicy wiązki oraz długości fali elektronów. Im krótsza długość fali wiązki elektronów tym większą rozdzielczość można uzyskać. Na zdolność rozdzielczą mikroskopu wpływają również: stabilność układu elektronicznego, zastosowane soczewki elektromagnetyczne i układ optyczny oraz zewnętrzne zakłócenia pola magnetycznego. Obserwowany obraz powstaje na ekranie fluorescencyjnym przez co obiekt obserwowany jest pośrednio, w odróżnieniu od mikroskopii optycznej.

Zastosowanie mikroskopii elektronowej

Zdolność rozdzielcza mikroskopu elektronowego jest tak duża, że możliwe są obserwacje szczegółowej budowy komórek roślinnych i ludzkich, a nawet ułożenia atomów w kryształach metali i minerałów. Dzięki temu, że mikroskop elektronowy pozwala na obserwację wielu różnych typów materiałów,  stał się powszechnie stosowanym narzędziem zarówno w biologii, fizyce, technice, medycynie jak i nawet w kryminalistyce.

Podstawowe metody mikroskopii elektronowej to:

  • Transmisyjna mikroskopia elektronowa – TEM
  • Skaningowa mikroskopia elektronowa – SEM
  • Skaningowa transmisyjna mikroskopia elektronowa – STEM

 

Mikroskopy elektronowe PIK Instruments:

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00