SIATKI TEM

Siatki TEM – przeznaczenie

Preparaty obserwowane w mikroskopii elektronowej poddawane są wielu czynnikom, które mają niekorzystny wpływ na strukturę obserwowanych obiektów. Samo obrazowanie, czyli oświetlanie skupioną wysokoenergetyczną wiązką elektronów
w warunkach wysokiej próżni działa niszcząco na badaną próbkę. Dlatego materiały muszą być odpowiednio przygotowane i utrwalone. W czasie preparatyki próbki poddawane są procesom, które z jednej strony pozwolą na jej wiarygodne zobrazowanie za pomocą mikroskopu, a z drugiej strony wytworzą powłokę ochronną zapobiegającą jej zbyt szybkie niszczenie. Aby zapewnić preparatom trwałość mechaniczną cienkie skrawki umieszczane są na siatkach mikroskopowych wykorzystując zjawisko adsorpcji. Siatki w mikroskopie elektronowym pełnią taką samą rolę jak szkiełka podstawowe w mikroskopie optycznym. Dopiero tak przygotowane próbki umieszczane są w uchwycie mikroskopu.

Charakterystyka siatek TEM

Siatki muszą być neutralne chemicznie oraz wykonane tak, aby nie zaburzały przepływu wiązki elektronów przez preparat, ani nie zakłócały powstającego obrazu. Siatki wykonane są z miedzi, stali, niklu, platyny lub złota. Standardowo siatki mają średnicę 3,05 mm i grubość 0,015 mm. W zależności od obserwowanego obiektu stosuje się siatki o różnej średnicy oczek.

Mikroskop elektronowy a siatka TEM

Obrazowanie materiałów w mikroskopii elektronowej opiera się na analizie sygnału pochodzącego od elektronów oddziałujących z próbką. Elektrony emitowane są przez katodę. Przemieszczając się w stronę anody zostają przyspieszone i uformowane w wiązkę, a następnie skupione na obserwowanym obiekcie. Sygnał emitowany przez elektrony, które przeniknęły przez preparat i dotarły do detektora obrazowany jest na ekranie monitora. Mikroskopy elektronowe pracują w warunkach wysokiej próżni, dzięki czemu wiązka elektronów jest stabilna.

Przygotowanie preparatów

W elektronowej mikroskopii transmisyjnej elektrony prześwietlają preparat, dlatego obserwowane obiekty muszą być ultracienkie. Często w badaniach wykorzystywane są tzw. repliki. Uzyskuje się je poprzez naniesienie na badany obiekt cienkiej warstwy masy plastycznej lub warstwy węgla odwzorowujących powierzchnię. Przygotowanie preparatów zwanych cienkimi foliami pozwala na obserwację powierzchni materiałów metalicznych. Do obserwacji materiałów biologicznych niezbędne jest uzyskanie ultra cienkich przekrojów poprzecznych za pomocą ultramikrotomu.


Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00