NÓŻ DIAMENTOWY

Nóż diamentowy – co to jest?

Tkanka roślinna utrwalana jest najczęściej w żywicy epoksydowej. Przekroje z tak przygotowanych bloczków najczęściej tnie się za pomocą ultramikrotomu wyposażonego w nóż diamentowy. Pozwala to na precyzyjne cięcie i uzyskanie przekrojów najwyższej jakości. Noże diamentowe można stosować zarówno do cięcia w szerokim zakresie temperatur: od warunków kriogenicznych, przez warunki normalne aż do temperatur rzędu 130 oC.

Noże diamentowe różnią się od standardowych ultramikrotomowych noży szklanych kształtem, powierzchnią tnącą oraz przede wszystkich przeznaczeniem.
Szerokość ostrza mieści się w przedziale od 2 do 6 mm.

Ogólna charakterystyka mikrotomów z nożem diamentowym

Materiały przeznaczone do obserwacji w transmisyjnym mikroskopie elektronowym muszą być na tyle cienkie, aby wiązka elektronów swobodnie przez nie przeniknęła. Proces przygotowania próbki nie może uszkodzić wewnętrznej struktury badanego materiału, gdyż w przeciwnym razie powstaną artefakty takie jak mikrozłamania czy wyszczerbienia. Preparaty uzyskiwane przy pomocy ultramikrotomu spełniają te wymagania. Ultramikrotom jest narzędziem laboratoryjnym służącym do otrzymywanie bardzo cienkich przekrojów poprzecznych. Szybkość cięcia ma wpływ na jakość otrzymywanych skrawków.

Budowa ultramikrotomu z nożami diamentowymi

Generalnie mikrotomy dzielimy na mechaniczne, półautomatyczne oraz całkowicie automatyczne. Te ostatnie są zdecydowanie najbardziej precyzyjne. Wszystkie mikrotomy zbudowane są ze stolika przedmiotowego, na którym umieszczany jest przygotowywany materiał, mechanizmu regulującego grubość otrzymanych skrawków oraz mechanizmu skrawania wraz z nożem tnącym. W zależności od ukształtowania przeciwległych płaszczyzn noża wyróżniamy noże klinowe, płasko-wklęsłe lub dwuwklęsłe. Noże mikrotomowe najczęściej są stalowe, szklane lub diamentowe. Po uzyskaniu ultra cienkich skrawków umieszcza się je na siatkach mikroskopowych.

Zastosowanie ultramikrotomu z nożem diamentowym

Ultramikrotom wykorzystuje się w przygotowywaniu materiałów biologicznych, miękkich tworzyw sztucznych i metali do dalszych badań przy użyciu mikroskopów elektronowych: histologicznych, podczas kriosekcji, w immunohistochemii czy botanice.

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00