PREPARATYKA PRÓBEK

Kryteria stawiane preparatom mikroskopowym

W celu obejrzenia interesującego nas eksponatu w obiektywie mikroskopu musimy najpierw przygotować z niego preparat mikroskopowy. Sposób przygotowania zależny jest od obiektu oraz techniki mikroskopowej, którą chcemy zastosować. Preparat przeznaczony do obserwacji mikroskopowych powinien być trwały mechanicznie oraz być na tyle cienki aby wiązka światła w mikroskopie optycznym lub wiązka elektronów w mikroskopie elektronowym mogła przez niego przeniknąć. Niezwykle istotne jest aby wewnętrzna struktura badanego materiału pozostała nienaruszona.

Przygotowanie preparatów w mikroskopii elektronowej

Przygotowanie preparatów do obserwacji z użyciem mikroskopu elektronowego jest bardziej skomplikowane. W celu spreparowania próbek biologicznych stosuje się mikrotomy. W zależności od obiektu stosuje się różne typy mikrotomów (mechaniczne, półautomatyczne, automatyczne)oraz różne rodzaje ostrzy (stalowe, szklane, diamentowe lub z wykorzystaniem lasera). Próbkę zazwyczaj utrwala się w żywicy epoksydowej i poddaje się barwieniu w celu uwidocznienia interesujących struktur.

W celu obserwacji materiałów metalicznych doprowadza się je do postaci cienkich folii, które pozwalają na bezpośrednią obserwację struktury. Proces ten polega na wstępnym zeszlifowaniu papierem ściernym płytki wyciętej z badanego materiału, a następnie elektrolitycznego obustronnego rozpuszczania próbki. Skuteczność tej metody jest bardzo wysoka jeśli dobrze dobrane są wykorzystane elektrolity, temperatura oraz warunki prądowe elektropolerowania. Metoda ta jest niefunkcjonalna dla materiałów, nieprzewodzących prądu. W takich przypadkach wykorzystuje się metodę ścieniania jonowego. Krążek materiału zeszlifowanego materiału metalicznego poddaje się działaniu strumienia jonów argonu, które powodują wybijanie atomów z powierzchni próbki. Proces ten odbywa się w warunkach wysokiej temperatury, co jest ograniczeniem wykorzystania tej metody w przypadku materiałów niskotopliwych.

Inną metodą przygotowania próbki do obserwacji w mikroskopie elektronowym jest wykonanie repliki. Sposób ten polega na wykonaniu preparatu z innego materiału niż ten badany, ale w sposób idealnie odwzorowujący powierzchnię obiektu. Zastosowanie znajdują repliki węglowe, węglowe cieniowane, tlenkowe, ekstrakcyjne jednostronne i dwustronne.

Przygotowania preparatów w mikroskopii optycznej

Przygotowanie preparatów do obserwacji w mikroskopie optycznym jest stosunkowo łatwe. Interesujący nas obiekt może być pocięty na małe fragmenty przy użyciu skalpela. Obiekt umieszczany jest na szkiełku podstawowym w kropli cieczy i przykrywany szkiełkiem nakrywkowym.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00