MIKROSKOP ELEKTRONOWY

MIKROSKOP ELEKTRONOWYCharakterystyka mikroskopu elektronowego

Obiekty obserwowane w mikroskopie elektronowym oświetlane są wysokoenergetyczną wiązką elektronów. Elektrony emitowane są z działa elektronowego (katody) i poruszają się z bardzo dużą prędkością w kierunku ujemnie naładowanej anody. Cylinder Wehnelta to soczewka elektromagnetyczna, która przyspiesza i formuje elektrony w spójną wiązkę. Wewnątrz kolumny mikroskopu muszą panować warunki próżni, aby nie zakłócać ruchu elektronów oraz uniknąć jonizacji resztek pozostałych w komorze gazów. Próżnię uzyskuje się dzięki zastosowaniu co najmniej dwustopniowego układu pomp próżniowych (np. sucha pompa typu Scroll do próżni wstępnej i pompa turbomolekularna do uzyskania próżni wysokiej). Soczewki stosowane w mikroskopach elektronowych są soczewkami elektromagnetycznymi lub elektrostatycznymi. Umożliwiają m.in. regulację długości ogniskowej poprzez zmianę prądu płynącego przez cewkę. Taki zabieg zmienia średnicę wiązki i pozwala precyzyjnie dobrać żądane powiększenie. W mikroskopie elektronowym mamy do czynienia z obserwacją pośrednią. Poprawne działanie mikroskopu wymaga bardzo wysokiej stabilizacji prądu soczewek i napięcia przyśpieszającego.

 

 

 

Rodzaje mikroskopów elektronowych

Mikroskopy elektronowe możemy podzielić na kilka typów biorąc pod uwagę sposób obserwacji próbki:

 • transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM)
  – preparaty prześwietlane przez wiązkę elektronów;
  – analiza elektronów przechodzących;
  – obserwacja ultracienkich preparatów;
 • mikroskop wysokonapięciowy
  – napięcie nawet do 3 MV;
  – obserwowanie grubszych preparatów;
 • mikroskop niskonapięciowy
  – napięcie do 500 kV;
  – mniejsze koszty eksploatacji;
 • skaningowy mikroskop elektronowy (SEM)
  – wiązka elektronów poruszająca się skokowo po powierzchni preparatu;
  – analiza elektronów przechodzących, wtórnych i odbitych;
 • skaningowo-transmisyjny mikroskop elektronowy (STEM)
  – transmisyjny mikroskop wyposażony w detektor elektronów przechodzących, wtórnych i odbitych;
 • skaningowy mikroskop tunelowy (STM)
  – przewodząca sonda skanująca przyłożona w pobliże powierzchni próbki dokonująca pomiaru na podstawie zjawiska tunelowania;

Zastosowanie mikroskopów elektronowych

Mikroskopy elektronowe wykorzystywane są do badań preparatów biologicznych i materii nieożywionej. Pozwalają na analizę struktury i powierzchni, wiązań chemicznych, analizę wydzieleń w stopach metali. Umożliwiają analizę ilości, rodzaju i rozkładu pierwiastków chemicznych. Mikroskopia elektronowa jest techniką powszechnie stosowaną w wielu dziedzinach: biologii, fizyce, technice czy medycynie.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00