TAŚMA WĘGLOWA

Taśma Węglowa – Charakterystyka

Taśma węglowa wykorzystywania jest m.in. w mikroskopii elektronowej do stabilnego umocowania próbki na stoliku mikroskopowym. Charakteryzują się wytrzymałością
i odpornością na różne warunki. Ułatwia obserwowanie obiektów w warunkach wysokiej próżni oraz w zróżnicowanych warunkach temperaturowych (temperaturze pokojowej oraz skrajnie wysokiej i niskiej temperaturze). Jej najważniejszą cechą jest zdolność przewodzenia prądu elektrycznego. Węgiel zawarty w taśmie pozwala na odprowadzanie ładunku z próbki. Dzięki temu efekt kumulowania się elektronów na powierzchni próbki umieszczonej w próżni jest niwelowany. Zastosowanie taśmy węglowej zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu. Zastąpienie taśmy węglowej inną taśmą przylepną prowadzi do zaburzeń powstającego obrazu.

Przykładowe taśmy węglowe marki AGAR Scientific:

  • taśma węglowa AGAR o szerokości 8 mm (numer katologowy: AGG3939)
  • taśma węglowa AGAR o szerokości 12 mm (numer katologowy: AGG3939 A)
  • taśma węglowa AGAR o szerokości 20 mm (numer katologowy: AGG3939 B)
  • taśma węglowa AGAR o szerokości 50 mm (numer katologowy: AGG3939 C)

Taśmy węglowe – oferta

Sprawdź pełną specyfikację – kliknij w link.

Preparaty mikroskopowe SEM

Obiekty przeznaczone do obserwacji w skaningowym mikroskopie elektronowym powinny być odpowiednio przygotowane. Preparaty powinny być trwałe, wytrzymałe, mieć możliwie małą objętość oraz móc przewodzić prąd elektryczny. Materiał biologiczny zostaje utrwalony , odwodniony i osuszony. Na obiekty nieprzewodzące prądu nanosi się cienką warstwę o dobrych właściwościach przewodzących (np. warstwę złota, platyny czy węgla) przy użyciu napylarki próżniowej. Preparaty umieszczane są na aluminiowych stolikach mikroskopowych za pośrednictwem taśmy węglowej lub przylepnych krążków węglowych.

Umieszczanie preparatów na stoliku mikroskopowym SEM

Preparaty umieszczane są na stoliku mikroskopowym. Najczęściej wykonane są z aluminium. Największe stoliki umożliwiają obserwację do 9 próbek jednocześnie. Na stolik mikroskopowy należy wcześniej przykleić dwustronną przylepną taśmę węglową lub krążki węglowe. Po usunięciu części ochronnej nakleja się na nią preparaty.

Skaningowa mikroskopia elektronowa

W mikroskopii skaningowej informacje na temat próbki uzyskuje się poprzez skanowanie jej powierzchni wiązką elektronów. Wiązka formowana jest przez układ elektrooptyczny mikroskopu i odchylana przez cewki skanujące. Sygnał emitowany przez elektrony wtórne lub rozproszone dociera do detektora, następnie jest wzmacniany i wyświetlany na monitorze. Skaningowa mikroskopia elektronowa jest narzędziem, które wykorzystujemy w badaniu chemicznego zróżnicowania próbki
i topografii powierzchni.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00