NAPYLANIE

Napylanie – Metody 

Kontrolowany proces przeniesienia atomów ze źródła parowania na obiekt pokrywany, na którym tworzy się powłoka, nazywamy procesem napylania próżniowego. Proces napylania możliwy jest dzięki dostarczaniu do źródła parowania dużej energii, dzięki której atomy napylanej substancji odrywają się od niego.

Najprostszą metodą jest napylanie oporowe. Polega na osadzaniu cienkich warstw, których źródłem jest ogrzewany, trudnotopliwy materiał. Zastosowanie działa elektronowego do naparowywania wymaga dostarczenia energii cieplnej do materiału źródłowego poprzez skierowanie na niego wiązki elektronów. Rozpylanie magnetronowe wykorzystuje pole magnetyczne powodujące jonizację gazu.

Zastosowanie napylarki

Technologie napylania stosowane są w celu uzyskania zabezpieczenia, uszlachetnienia lub modyfikacji oryginalnej powierzchni. Pokrycia próżniowe są bardzo powszechne i mają zastosowanie w przemyśle chemicznym, medycynie czy inżynierii materiałowej. Pozwalają na uzyskanie próbki spełniającej różne wymagania dotyczące właściwości fizycznych, optycznych lub elektrycznych. Umożliwiają osadzenie wielu różnych materiałów. Istotne, aby w procesie napylania wziąć pod uwagę wpływ próżni na proces napylania. Napylarka próżniowa jest często związana z mikroskopami elektronowymi.

Zastosowanie napylania w skaningowej mikroskopii elektronowej

Aby móc uzyskać obraz SEM (ang. scanning electron ,microscope, skaningowy mikroskop elektronowy) z próbek słabo- lub nieprzewodzących prądu elektrycznego, należy najpierw pokryć powierzchnię obserwowanego obiektu cienką warstwą metaliczną. Napylona warstwa ma za zadanie redukować efekt kumulacji ładunku elektrycznego, gromadzącego się tam na skutek oddziaływania wiązki elektronowej z badanym materiałem, na powierzchni próbki. Zapobiega to powstawaniu zakłóceń związanych z zaburzeniem emisji elektronów wtórnych lub wiązki elektronów. Ponadto uzyskuje się obrazy lepszej jakości. Grubość napylanej warstwy będzie różna w zależności od próbki, metody napylania i techniki obserwacji. Najczęściej wykorzystuje się złoto, srebro, platynę lub węgiel.

Napylarka

Jest to narzędzie laboratoryjne służące do nanoszenia cienkich warstw przewodnika na obiekty, które charakteryzują się słabym przewodnictwem elektrycznym. Napylenie przeprowadzane jest w warunkach próżni, dlatego napylarki wykorzystują układ pomp próżniowych. Najczęściej w napylarkach stosuje się napylanie magnetronowe. Zaletą tej metody jest uzyskiwanie napylonej warstwy na całej powierzchni badanego obiektu, a otrzymana warstwa ma ściśle określony skład chemiczny. Szybkość napylania zależna jest od źródła napylania.

Napylarki Leica Microsystems w ofercie PIK INSTRUMENTS:

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00