STOŁOWY SEM

STOŁOWY SEMStołowy SEM – charakterystyka 

Stołowy SEM (ang. scanning electron microscope), czyli stołowy skaningowy mikroskop elektronowy, jest narzędziem pozwalającym na ocenę powierzchni oraz morfologii preparatu. Uzyskiwane powiększenie, sięgające nawet do 100 tys. razy, regulowane jest poprzez odchylenie wiązki, natomiast zdolność rozdzielcza jest zależna od średnicy wiązki. Powstające obrazy mają dużą głębię ostrości.

Wiele nastawnych parametrów, takich jak ustawienie ostrości, jasności i kontrastu załączania katody, przesuwu stolika czy korekcji astygmatyzmu jest lub może być zautomatyzowane, dlatego stołowy SEM jest prostą w obsłudze wersją mikroskopu elektronowego.

Budowa mikroskopu stołowego

W stołowym SEM wiązka elektronów porusza się ruchem skokowym po powierzchni preparatu. Wiązka elektronów powstaje na skutek termoemisji lub emisji polowej
z katody. Elektrony poruszając się w stronę anody przyspieszane są do energii w zakresie od 1 kV do 30 kV, przechodzą poprzez układ soczewek, które formują wiązkę. Kondensor skupia wiązkę na badanym preparacie, a cewka nadaje ruch skanujący poprzez jej odchylanie. Sygnał elektronów odbierany jest przez detektor i zamieniany jest przez scyntylator na impuls świetlny, a następnie na obraz. Skaningowy mikroskop elektronowy pozwala na dokonywanie pomiaru tylko w warunkach wysokiej oraz niskiej próżni, które zapewniają elektronom możliwość swobodnego przemieszczania się.

Zastosowanie mikroskopów stołowych SEM

Stołowy mikroskop SEM pozwala na badanie stanu powierzchni badanego obiektu, budowy wewnętrznej, deformacji oraz składu chemicznego. Jest idealnym narzędziem do wstępnej oceny preparatu. Wykorzystywany jest zarówno w naukach przyrodniczych jak i technicznych, medycynie, biologii czy chemii, ponieważ umożliwia obrazowanie materii ożywionej oraz nieożywionej. Powszechnie wykorzystywany jest w badaniach kontroli jakości. Bardzo dużą zaletą stołowego SEM jest możliwość obrazowania próbek bez ich wcześniejszego przygotowania.

Powstawanie obrazu w stołowym SEMSTOŁOWY SEM

Stołowe SEM pozwalają uzyskać przestrzenne obrazy struktury o wysokiej rozdzielczości i jakości. Modele stołowego SEM różnią się między sobą stosowanym napięciem przyspieszającym, zakresem powiększeń i rodzajami stosowanych detektorów. Informacje o badanym obiekcie uzyskiwane są za pomocą analizy różnego rodzaju oddziaływań:

  • sygnał emitowany z elektronów odbitych (BSE) – informacje o zróżnicowaniu chemicznym obiektu;
  • sygnał emisji elektronów wtórnych (SE) – informacje o powierzchni próbki;
  • sygnał dyfrakcji elektronów (EBSD) – informacje o strukturze wewnętrznej;
  • elektrony absorbowane (AE) – informacje o zróżnicowaniu fazowym próbki;
  • sygnał promieniowania rentgenowskiego – informacje o składzie chemicznym.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00