MIKROTOM

Ogólna charakterystyka mikrotomów

Preparat biologiczny przeznaczony do obserwacji w mikroskopie powinien być tak cienki, by wiązka światła lub elektronów mogła przez niego swobodnie przeniknąć oraz aby zapewnić pojedynczą warstwę interesujących badacza struktur. Niezwykle istotne jest, aby wewnętrzna struktura badanego materiału nie została uszkodzona. Kryteria te spełniają preparaty uzyskane za pomocą mikrotomu. Jest to narzędzie laboratoryjne służące do cięcia obiektów na niezwykle cienkie plastry, zapewniając równą krawędź cięcia. Grubość uzyskanego preparatu zależy przede wszystkim od rodzaju obiektu oraz sposobu jego przygotowania.

Budowa mikrotomu

Sercem klasycznego mikrotomu jest obrotowy nóż tnący: stalowy, diamentowy lub szklany. Z kolei mikrotom laserowy wykorzystuje do cięcia materiału podczerwony laser impulsowy. Niezależnie od rodzaju mikrotomu próbka zawsze umieszczana jest w imadle, które skutecznie ją unieruchamia i stabilizuje. Wówczas można przystąpić do cięcia. Grubość uzyskiwanych skrawków reguluje się za pomocą śruby mikrometrycznej (zwykle z boku urządzenia) i mieści się ona standardowo w przedziale od 0,5 do 60 µm. Mikrotomy dzielimy na mechaniczne, półautomatyczne oraz całkowicie automatyczne, które dzięki zastosowaniu podzespołów elektronicznych są najbardziej precyzyjne.

Zastosowanie mikrotomów

Mikrotomu można używać do cięcia najróżniejszych rodzajów materiałów: od zielonych tkanek roślinnych po twardą tkankę kostną. Wykorzystywane są m. in. w badaniach histologicznych, podczas kriosekcji, w immunohistochemii oraz botanice. Są urządzeniami powszechnie wykorzystywanymi w placówkach medycznych i naukowych, w których przygotowuje się próbki do badań laboratoryjnych. Mikrotom umieszczony w kriostacie, czyli komorze utrzymującej ujemną temperaturę,  wykorzystywany jest do krojenia zamrożonego materiału.

Jednym z częściej wykorzystywanych zastosowań mikrotomu jest przygotowanie preparatów do obserwacji w mikroskopie elektronowym. Wykorzystywane są do tego ultramikrotomy, które są najbardziej precyzyjne i możemy uzyskać skrawki
o grubościach dochodzących nawet do 1 nm! Próbki po pocięciu utrwalane są w żywicy epoksydowej oraz jeśli jest to konieczne następuje kontrastowanie interesujących struktur z wykorzystaniem odpowiednich barwników.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00