ULTRAMIKROTOM

Ultramikrotom – budowa

Za pomocą ultramikrotomu możemy uzyskiwać plasterki materiału o grubości od 15 µm do nawet 1 nm. W praktyce w mikroskopii elektronowej przy obrazowaniu wykorzystuje się sekcje cięte do ok. 50 nm. Ultramikrotom pozwala na powtarzalne uzyskiwanie wysokiej jakości preparatów. Proces cięcia próbki może być całkowicie zautomatyzowany. Standardowo urządzenie wyposażone jest w obrotowy szklany nóż tnący. Ultramikrotomy są zazwyczaj automatyczne, co pozwala uzyskać wysoką precyzję cięcia. Uzyskane skrawki umieszcza się na specjalnych siateczkach mikroskopowych wykonanych najczęściej z miedzy, niklu, złota lub innego metalu.

Ultramikrotomy pracują standardowo w temperaturze pokojowej, ale jeśli to konieczne można pracować również z wykorzystaniem komory mrożeniowej. Rozszerza to możliwości o cięcie materiałów w temperaturach ujemnych. Jakość tak uzyskanych próbek jest większa, jeśli uzyskiwane są w środowisku o niskiej wilgotności.

Zastosowanie ultramikrotomu

Ultramikrotom jest powszechnie stosowanym narzędziem do przygotowywania ultra cienkich skrawków materiałów biologicznych lub miękkich tworzyw sztucznych i metali. Powszechnie stosuje się wstępne przygotowanie grubszych przekrojów do oceny
w mikroskopie optycznym. Jest popularny w laboratoriach placówek medycznych
i naukowych. Znajduje szerokie zastosowanie w przygotowaniu preparatów
z materiałów tkanek biologicznych. Pozwala na cięcie preparatów o najróżniejszych właściwościach, np. zielone tkanki roślinne, tkanki zdrewniałe czy pancerze.

Przykładowo tkanka roślinna po ultramikrotomowym ścinaniu utrwalana jest zwykle
w żywicy epoksydowej. W celu wybarwienia interesujących struktur wykorzystuje się kontrastowanie specjalistycznymi barwnikami.

Ultramikrotom jest również urządzeniem wykorzystywanym do seryjnego otrzymywania setek skrawków celem wykorzystania funkcji mikroskopu elektronowego jaką jest rekonstrukcja trójwymiarowa.

Przygotowanie ultramikrotomów

Preparaty mikroskopowe muszą być reprezentatywną częścią obiektu. Przygotowanie próbki nie może zaburzyć struktury wewnętrznej. Krawędź cięcia musi pozostać gładka, a powierzchnia jak najbardziej płaska. Jeżeli próbka ma zostać wykorzystana do badań przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego, to uzyskana grubość powinna być na tyle mała, aby umożliwiała przeniknięcie wiązki elektronów przez materiał. Grubsze preparaty stosowane są w mikroskopii optycznej oraz w skaningowej mikroskopii elektronowej.

Ultramikrotomy w ofercie PIK INSTRUMENTS:

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00