SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY SEM

SEM (Scanning Electron Microscope)

SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY SEMBudowa i działanie SEM

Skaningowy mikroskop elektronowy wziął swoją nazwę od sposobu uzyskania obrazu wykorzystującego ruch skokowy wiązki elektronów po powierzchni preparatu. Ponieważ wiązka nie przenika przez badany obiekt stosowane są napięcia robocze z zakresu 1-30 kV. Wiązka elektronów pierwotnych emitowana jest przez katodę. Soczewki elektromagnetyczne skupiają wiązkę, a cewki odchylają wiązkę nadając jej ruch skokowy. Odchyleniem wiązki elektronów możemy regulować uzyskane powiększenie. Elektrony padające na powierzchnię są częściowo rozpraszane (elektrony BSE), częściowo wnikają do obiektu powodując emisję elektronów wtórnych (SE), światła widzialnego oraz promieni rentgenowskich. Detektory przetwarzają sygnał elektronów na sygnał cyfrowy, który zamieniany jest następnie na obraz. W kolumnie mikroskopu utrzymywana jest wysoka próżnia. Zdolność rozdzielcza mikroskopu skaningowego jest zależna od średnicy wiązki i nie przekracza kilkuset tysięcy razy.

Powstawanie obrazu w SEM

Obrazy powstające za pomocą mikroskopu skaningowego są przestrzenne i porównywane są do obrazów widzianych ludzkim okiem. Najczęściej informacje o badanym materiale uzyskujemy za pomocą sygnałów pochodzących z elektronów odbitych (BSE). Dostarcza nam to informacji o zróżnicowaniu chemicznym obiektu. Zdolność odbijania elektronów jest wprost proporcjonalna do kwadratu liczby atomowej. Najwięcej informacji o powierzchni próbki daje nam kontrast topograficzny powstający na skutek emisji elektronów wtórnych (SE).  Strukturę wewnętrzną możemy charakteryzować z wykorzystaniem wiązki ulegającej ugięciu emitując sygnał dyfrakcji elektronów (EBSD). Elektrony absorbowane (AE) są negatywem obrazu elektronów odbitych. Zazwyczaj analizuje się oba typy obrazów jednocześnie. Emitowane promieniowanie rentgenowskie dostarcza nam informacji o składzie chemicznym próbki.

Zastosowanie skaningowego mikroskopu elektronowego

Mikroskop skaningowy jest podstawowym narzędziem pomiarowo-badawczym wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność analizowania stanu powierzchni i oceniania jej morfologii. Współcześnie skaningowe mikroskopy elektronowe umożliwiają obserwację cząstek materii ożywionej i nieożywionej. Wykorzystywane są powszechnie w biologii, medycynie, fizyce, materiałoznawstwie i chemii. Pozwalają na ocenę powierzchni obiektów, budowy wewnętrznej, zmian i deformacji oraz składu chemicznego.

W mikroskopie skaningowym możemy obserwować obiekty o grubości do 2,5 cm. Badanie próbki odbywa się w warunkach wysokiej próżni. Przygotowanie preparatów przewodzących prąd jest stosunkowo łatwe i wymaga tylko wstępnego oczyszczenia. Na materiały nieprzewodzące prądu napyla się cienką warstwę metali szlachetnych. Uwodnione materiały biologiczne należy spreparować metodą CPD. Polega na utrwaleniu, odwodnieniu i osuszeniu w punkcie krytycznym dwutlenku węgla.

Skaningowe mikroskopy elektronowe PIK INSTRUMENTS:

  • Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World PURE:

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World PURE

Specyfikacja techniczna Phenom World PURE – pobierz

  • Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World PRO:

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World PRO

Specyfikacja techniczna Phenom World PRO – pobierz

  • Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World PRO X:

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World PRO X

Specyfikacja techniczna Phenom World PRO X – pobierz

  • Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World XL:

Skaningowy mikroskop elektronowy Phenom World XL

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00