STOŁOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY SEM

STOŁOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY SEMStołowy mikroskop elektronowy

Mikroskopy stołowe są urządzeniami uniwersalnymi charakteryzującymi się względnie niewielkimi rozmiarami. W wersji kompaktowej dostępne są skaningowe mikroskopy elektronowe( o których mowa w artykule) jak i transmisyjne mikroskopy elektronowe. Stołowe skaningowe mikroskopy elektronowe cechuje intuicyjne oprogramowanie komputerowe oraz łatwość obsługi, dzięki zautomatyzowaniu wielu funkcji, np. dopasowania jasności, kontrastu oraz ostrości obrazu. Umożliwiają dokonywanie pomiarów w warunkach niskiej i wysokiej próżni. Pozwalają na uzyskiwanie obrazów o powiększeniach od 10 do 100 tys. razy. Powiększenie regulowane jest poprzez odchylenie wiązki, natomiast zdolność rozdzielcza przez średnicę wiązki. Mogą być wyposażone w stolik przesuwny lub chłodząco-grzejny umożliwiający obrazowanie obiektów w szerokim zakresie temperatur. W zależności od modelu nastołowe skaningowe mikroskopy elektronowe różnią się możliwościami uzyskiwanych powiększeń, dostępnymi napięciami przyspieszającymi i detektorami na wyposażeniu.

Działanie nastołowego mikroskopu elektronowego

Budowa i zasada działania stołowego mikroskopu elektronowego nie różni się znacząco od standardowego mikroskopu elektronowego. Elektrony na skutek emisji polowej lub termoemisji emitowane są z katody. Następnie przyspieszane są do energii od 1 kV do 30 kV. Elektrony formowane są w wiązkę przechodząc przez kolejne soczewki elektromagnetyczne. Wiązka wprawiana jest w ruch skanujący przez elektromagnesy odchylające. Padając na preparat oddziałuje z próbką emitując promieniowanie odbierane przez detektor i przekształcane na obraz wyświetlany na ekranie monitora.

Zastosowanie stołowych mikroskopów elektronowych

Stołowy skaningowy mikroskop elektronowy pozwala na oceną morfologii oraz powierzchni preparatu. Umożliwia analizę stanu powierzchni badanego obiektu, budowy wewnętrznej oraz składu chemicznego. Wykorzystywany jest powszechnie w naukach przyrodniczych oraz technicznych, ponieważ umożliwia analizę materii zarówno ożywionej jak i nieożywionej. Stołowy SEM nie wymaga skomplikowanego przygotowania obiektu przed pomiarem. Umożliwia obserwację zarówno obiektów przewodzących prąd jak i izolatorów. Wykorzystywany jest m. in. przy wstępnej ocenie próbek oraz kontroli jakości.

STOŁOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY SEMPowstawanie obrazu w stołowym mikroskopie elektronowym

Stołowy mikroskop elektronowy wyposażony jest zazwyczaj w detektor elektronów wtórnych SE (ang. secondary electrons), elektronów wstecznie rozproszonych BSE (ang. backscattered electrons) oraz detektor spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii EDS (ang. energy dispersive X-ray spectroscopy). Detektory przetwarzają sygnał pochodzący od elektronów na impuls świetlny, który następnie konwertowany jest na obraz wyświetlany na monitorze komputera. Przestrzenne obrazy uzyskiwane są dzięki analizie sygnałów pochodzących z różnego rodzaju odziaływań: elektronów rozproszonych, wtórnych oraz promieniowania rentgenowskiego. Zjawisko rozpraszania elektronów pozwala na uzyskanie informacji o chemicznym zróżnicowaniu obiektu. Emisja elektronów wtórnych, czyli wybitych z próbki, pozwala na uzyskanie obrazu powierzchni. Emisja promieniowania rentgenowskiego pozwala na badanie składu chemicznego oraz analizę zawartości pierwiastków (tylko dla pierwiastków o liczbie atomowej Z co najmniej większej od 3, czyli od boru wzwyż; liczba atomowa boru ZB=4).

.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00