TRANSMISYJNY MIKROSKOP ELEKTRONOWY

Transmisyjnym mikroskop elektronowy- informacje ogólne

Transmisyjny mikroskop elektronowy jako źródło informacji o badanej próbce wykorzystuje właściwości wiązki elektronów, która częściowo przechodzi przez badany materiał, a częściowo ugina się na siatce dyfrakcyjnej. Współczesne transmisyjne mikroskopy elektronowe pozwalają na szczegółowe zapoznanie się z budową preparatów, dzięki możliwości uzyskania powiększenia rzędu 1 000 000 razy i rozdzielczość ok. 1 nm. Uzyskanie takich powiększeń możliwe jest dzięki zastosowaniu wiązki elektronów do prześwietlania obserwowanego obiektu.

Podział transmisyjnych mikroskopów elektronowych

Ze względu na zastosowane napięcie przyspieszające transmisyjne mikroskopy elektronowe dzielimy na mikroskopy niskonapięciowe (do 200 kV) i wysokonapięciowe (do 3 MV). Mikroskopy niskonapięciowe pozwalają na preparatykę próbki o grubości nie przekraczającej 0,1 µm. Wysokonapięciowe mikroskopy umożliwiają obserwację preparatów o grubości 7-10 µm, ich wadą jest znacznie wyższy koszt eksploatacji. Poprawne działanie transmisyjnych mikroskopów elektronowych wymaga zapewnienia wysokiej stabilizacji prądu w całym układzie.

Budowa i zasada działania transmisyjnego mikroskopu elektronowego

Katoda poprzez termoemisję emituje elektrony, które przemieszczając się w stronę anody zostają przyspieszone. Elektrony zostają uformowane w wiązkę przez soczewkę elektrostatyczną zwaną cylindrem Wehnelta. Wiązka elektronowa przechodzi wzdłuż osi optycznej mikroskopu i kierowana jest do kondensora, gdzie ulega skupieniu i skierowaniu na preparat mikroskopowy. Po przejściu przez preparat kierowana jest do układu powiększającego, gdzie obszar preparatu przez który przeniknęła wiązka zostaje powiększony. Wiązka następnie pada na ekran co pozwala na pośrednią obserwację badanego preparatu. Wewnątrz kolumny mikroskopu elektronowego musi być utrzymana tzw. próżnia wysoka. .

Uzyskuje się ją za pomocą układu próżniowego składającego się z pompy rotacyjnej, dyfuzyjnej jonowej lub molekularnej połączonych z zaworami próżniowymi. Jest to niezbędne w celu zapewnienia warunków sprzyjających emisji i swobodnego poruszania się elektronów.

Na zdolność rozdzielczą mikroskopu elektronowego wpływa długość fali promieniowania, która jest regulowana za pomocą napięcia przyśpieszającego oraz średnica wiązki, która może być modyfikowana poprzez zmianę prądu płynącego przez cewkę układu optycznego, co pozwala na dobranie odpowiedniego powiększenia.

Zastosowanie transmisyjnego mikroskopu elektronowego

Transmisyjny mikroskop elektronowy pozwala na obserwowanie struktury materii ożywionej i nieożywionej. Dzięki temu możemy poznać budowę komórek zwierzęcych i roślinnych, a także strukturę minerałów, metali i tworzyw sztucznych. Ze względu na to że w komorze mikroskopu misi panować wysoka próżnia badany obiekt musi być odpowiednio spreparowany.

Transmisyjne mikroskopy elektronowe PIK Instruments:

  • Transmisyjny mikroskop elektronowy Delong LVEM 5:


Poznaj Delong LVEM 5 interaktywnie

  • Transmisyjny mikroskop elektronowy TEM Delong LVEM 25:


Poznaj Delong LVEM 25 interaktywnie

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00