MIKROSKOP TEM

TEM – Transmission Electron Microscope

Informacje ogólne o mikroskopie TEM

Mikroskop TEM (transmisyjny mikroskop elektronowy) pozwala na obserwację preparatów mikroskopowych wykorzystując do obrazowania sygnał wynikający z oddziaływań między próbką, a wiązką elektronów. Część wiązki padającej na preparat zostaje ugięta, a część przenika przez preparat. W mikroskopach niskonapięciowych (napięcie przyśpieszające do 500 kV) można obserwować preparat o grubości mniejszej niż 0,1 µm. W wysokonapięciowych mikroskopach (napięcie przyspieszające do 3MV) obserwowane mogą być preparaty o grubości poniżej 10 µm.  Zastosowane napięcie przyspieszające wpływa na zdolność rozdzielczą mikroskopu. Rozdzielczość mikroskopu może być również regulowana poprzez zmianę średnicy wiązki elektronów.

Budowa i zastosowanie mikroskopu TEM

Urządzeniem emitującym elektrony jest katoda, która najczęściej jest wolframowym drutem. Uformowane w wiązkę elektrony przechodzą wzdłuż osi optycznej do kondensora, gdzie ulegają skupieniu i skierowaniu na obserwowany obiekt. Część wiązki, która przeniknęła przez preparat przechodzi do układu powiększającego, a następnie wizualizowana jest na ekranie mikroskopu. W celu zapewnienia swobodnego przemieszczania się elektronów w mikroskopie utrzymywane są warunki wysokiej próżni. Obserwacje w mikroskopie TEM pozwalają na ocenę powierzchni i budowy preparatów biologicznych. Analiza materiałów metalicznych pozwala na obserwację ich struktury, granic międzyfazowych, budowy krystalograficznej, wiązań chemicznych czy ułożenie atomów.

Obrazowanie w mikroskopie TEM

Wiązka elektronów, która przeniknęła przez preparat może ulec rozproszeniu lub ugięciu . Obraz w jasnym polu tworzony jest przez tę część elektronów która uległa rozproszeniu. Przechodzą one przez przesłonę do soczewek i uwidaczniane są jako ciemne punkty. Pozostałe elektrony zostają pochłonięte przez przesłonę obiektywu mikroskopu tworząc jasne punkty obrazu. Obraz w ciemnym polu uzyskiwany jest przez wiązkę ugiętą. Elektrony wiązki ugiętej mogą tworzyć obraz wysokiej rozdzielczości w wysokorozdzielczym mikroskopie TEM. Płaszczyzny atomowe widoczne są w postaci linii.

.

Preparaty TEM

Obiekty wykorzystywane do obserwacji w mikroskopach TEM muszą być odpowiednio spreparowane. Wynika to z faktu że w mikroskopie panują warunki wysokiej próżni oraz oddziaływań wiązki z próbką , które wykorzystywane są do powstawania obrazu. Preparaty biologiczne muszą być pocięte na ultracienkie plastry. Wykonuje się to za pomocą mikrotomu. Następnie próbki musza być odpowiednio utrwalone np. z wykorzystaniem żywicy epoksydowej. Obserwacja innych próbek możliwa jest dzięki wykonaniu cienkich folii lub replik.

 

Mikroskopy TEM PIK Instruments:

Poznaj mikroskop TEM – Delong LVEM 5 interaktywnie

 

Poznaj mikroskop TEM – Delong LVEM 25 interaktywnie

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00