CIEKŁY AZOT

Azot skroplony: symbol chemiczny – LN2

Otrzymywanie ciekłego azotu

Azot jest podstawowym składnikiem atmosfery ziemskiej i stanowi 79,08% składu powietrza. Po raz pierwszy skroplony azot otrzymany został w 1883 r. przez Z. Wróblewskiego i K. Olszewskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Na skalę przemysłową otrzymywany jest poprzez skraplanie i parowanie frakcjonujące. W pierwszym etapie powietrze jest sprężane, a następnie oczyszczane. Po oczyszczeniu następuje chłodzenie z wykorzystaniem wymiennika ciepła i rozdzielenie mieszaniny na poszczególne składniki za pomocą kolumny rektyfikacyjnej. Ostatni etap to destylacja mieszaniny w kolumnie nadciśnieniowej.

Właściwości chemiczne skroplonego azotu

Skroplony azot, zwany potocznie ciekłym azotem, zaliczany jest do cieczy kriogenicznych obok ciekłego tlenu, wodoru i helu. Jest najczęściej wykorzystywany jako szybka i niezwykle wydajna metoda uzyskania niskiej temperatury lub atmosfery beztlenowej. Ciekły azot jest gazem bezbarwnym, nie posiada zapachu, ani smaku, jest niepalny oraz obojętny chemicznie. Azot wrze w temperaturze 77,2 K (-195,8 °C), natomiast krzepnie w temperaturze 63,2 K (-210,0 °C). To wszystko sprawia, że jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu.  Ze względu na swoje właściwości ciekły azot musi być przechowywany w specjalnych naczyniach termostatycznych zwanych Dewarami.

Zastosowanie ciekłego azotu

Ciekły azot wykorzystywany jest między innymi w takich branżach jak m. in. gastronomia, dermatologia, kriobiologia, fizyka i medycyna do zamrażania, obróbki, rozdrabniania czy długotrwałego przechowywania materiałów biologicznych. Ciekły azot jest najczęściej wykorzystywanym środkiem chłodzącym w warunkach, które wymagają bardzo niskiej temperatury. Podstawową zaletą zamrażania substancji za pomocą ciekłego azotu jest skrócenie czasu procesu mrożenia. Dzięki natychmiastowemu znacznemu obniżeniu temperatury woda w żywych komórkach przeistacza się w lód amorficzny, którego cechą charakterystyczną jest to, że w trakcie zamrażania nie zwiększa on swojej objętości w przeciwieństwie do lodu krystalicznego. Zabezpiecza to błony i ściany komórkowe przed rozerwaniem dzięki czemu po rozmrożeniu komórki są w pełni funkcjonalne i mogą podjąć dalszy rozwój. Właściwości te sprawiają, że jest wykorzystywany jest powszechnie w bankach genów czy klinikach leczenia niepłodności.  Ciekły azot jest często wykorzystywany w mrożeniu produktów spożywczych (proces liofilizacji), bo przez wytworzenie beztlenowej atmosfery zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju bakterii.

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00