UCHWYT TEM

Uchwyt TEM

Preparaty umieszczane są w specjalnych uchwytach (zwane również „holderami”), które umożliwiają oświetlanie wiązką przechodzącą. Uchwyt musi zapewniać odpowiednie położenie preparatu, pozwalając na precyzyjne przesuwanie i nachylanie preparatu mikroskopowego względem wiązki. W zależności od wymagań stosowane są uchwyty jedno lub dwuosiowe. Uchwyt jednoosiowy (jednopochyłowy) umożliwia pochył próbki wokół jednej osi. Dwuosiowy uchwyt preparatu umożliwia pochył próbki wzdłuż dwóch prostopadłych osi. Bardzo istotne jest by uchwyt charakteryzował się niskim poziomem tła, dzięki czemu uniknąć można szumów, a obraz jest zdecydowanie lepszej jakości. Uchwyty próbek umożliwiają obserwowanie obiektów
o temperaturze pokojowej, próbek zamrożonych lub o temperaturze podwyższonej.

Prześwietleniowa mikroskopia optyczna – uchwyt preparatów

Mikroskopia elektronowa jest coraz bardziej powszechnym narzędziem wykorzystywanym do obserwacji powierzchni i nanostruktury obiektów. Obraz powstaje dzięki oddziaływaniu wiązki elektronów z badaną powierzchnią. Elektrony emitowane z katody przemieszczając się w stronę anody są przyspieszane. Układ optyczny ogniskuje wiązkę i skupia ją na preparacie. Wiązka elektronów musi przeniknąć przez preparat, dlatego jego grubość musi być odpowiednio mała.

Preparaty mikroskopowe TEM

Preparatyka TEM – sposób przygotowania próbek jest determinowany sposobem powstawania obrazu, uzyskiwanymi powiększeniami oraz rozdzielczością uzyskiwaną w mikroskopach TEM. Stosowane są ultra cienkie skrawki badanych obiektów, które nakładane są w precyzyjny sposób na specjalne siateczki mikroskopowe. Można je przyrównać do szkiełek podstawowych wykorzystywanych
w mikroskopie optycznym.

W zależności od rozmiarów analizowanych próbek i informacji jakie chcemy uzyskać istnieje szereg różnych uchwytów TEM dostosowanych do preparatów innych niż siateczki TEM o średnicy 3mm.

Przykładowo istnieją uchwyty rotacyjne dające możliwość umieszczenia próbek
w postaci pręcików oraz próbek stożkowych, które można obracać o 360 stopni w osi uchwytu czy uchwyty o wąskiej szczelinie umożliwiające pochył o 90 stopni dla zapewnienia maksymalnego pola widzenia (nadaje się w szczególności do ultra-wąskich prętów < 3 mm).

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00