LN2

LN2 – właściwości chemiczne

Ciekły azot, często oznaczany symbolem LN2 (L – ang. liquid, N2 – ang. nitrogen), jest jedną z najpopularniejszych cieczy kriogenicznych. Jego cechy charakterystyczne to brak zapachu, smaku, bezbarwność, niepalność oraz neutralność chemiczna; temperatura wrzenia wynosi -195,8 °C, temperatura krzepnięcia -210,0 °C, temperatura krytyczna -118,6 °C.

Ciekły azot wykorzystywany jest w procesie szybkiego mrożenia tkanek. Błyskawiczne przejście wody ze stanu ciekłego w stały zabezpiecza przed powstawaniem lodu krystalicznego, który przez zwiększanie swojej objętości uszkadza komórki. Lód amorficzny nie zmienia objętości, dzięki czemu nie rozrywa komórek. Po rozmrożeniu komórki są w pełni funkcjonalne.

Azot jest głównym składnikiem powietrza atmosferycznego (78,09% objętości, 75,5% masy). Dlatego ciekły azot otrzymywany jest poprzez skraplanie i parowanie frakcjonującego powietrza. Powietrze atmosferyczne jest poddawane kolejno sprężaniu, oczyszczaniu, chłodzeniu, rozdzieleniu i destylacji.

Zastosowanie LN2

Ciekły azot jest powszechnie wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu, medycyny oraz nauki. Stosowany jest w procesach wymagających osiągania bardzo niskiej temperatury w krótkim czasie. Wykorzystywany jest w mrożeniu, obróbce
i długotrwałym przechowywaniu materiałów biologicznych oraz żywności. Artykuły spożywcze poddane szybkiemu mrożeniu nie tracą swoich wartości odżywczych i witamin. Dodatkowo wytworzone warunki beztlenowe zabezpieczają przed rozwojem bakterii. W przemyśle spożywczym ciekły azot stosuje się również do wytwarzania atmosfery ochronnej.

Przechowywanie ciekłego azotu

Ciekły azot, jako ciecz kriogeniczna, musi być odpowiednio przechowywany. Przez krótki okres czasu można go trzymać w pojemnikach styropianowych, jednakże docelowo powinno się wykorzystywać tzw. Dewary. Zapewniają one możliwość przechowywania ciekłego azotu przez dłuższy okres czasu. Dewary to termostatyczne pojemniki wykonane najczęściej z metalu. Zapewniają bardzo dobrą termiczną izolację, dzięki technicznej próżni pomiędzy ściankami naczynia. Z góry zamykane są korkiem wykonanym z materiału o dobrych właściwościach izolacyjnych. Najważniejszym parametrem opisującym dewary jest moc strat cieplnych, która mówi o tym jaka ilość energii cieplnej dociera do wnętrza pojemnika w jednostce czasu, a co za tym idzie – jaka objętość cieczy kriogenicznej wyparowuje w jednostce czasu.

Dewary do przechowywania LN2 firmy STATEBOURNE:

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00