BIURKOWY SEM

BIURKOWY SEM

Biurkowy SEM – charakterystyka

Biurkowy SEM charakteryzuje się wysoką prostotą i wygodą obsługi, dzięki zautomatyzowaniu ustawienia ostrości, jasności i kontrastu. Biurkowy SEM oferuje wiele użytecznych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu swoich niewielkich rozmiarów. Pomiary przeprowadzane są w warunkach wysokiej lub niskiej próżni. Może być wyposażony w stolik chłodzący pozwalający na obserwację próbek wymagających utrzymania niskiej temperatury, stolik do próbek nieprzewodzących czy stolik grzewczy. Pozwala na uzyskanie obrazów w dużej rozdzielczości dochodzących do 5 MP, o dobrej jakości i osiąganie wysokich powiększeń dochodzących nawet do 100 tys. razy. Stosowane napięcie robocze mieści się zazwyczaj w zakresie od 1 kV do 30 kV.

Budowa i działanie mikroskopu biurkowego 

Biurkowy skaningowy mikroskop elektronowy poza rozmiarami nie różni się zasadniczo od typowego skaningowego mikroskopu elektronowego. Elektrony emitowane są z rozgrzanej katody. Przechodząc przez układ soczewek elektromagnetycznych elektrony skupiane są w wiązkę. Elektromagnesy odchylające nadają wiązce ruch skanujący, a kondensor kieruje wiązkę na preparat. Energia elektronów oddziałujących z próbką jest emitowana w postaci światła, a następnie po przejściu przez układ detektora przekształcana na obraz.

Powstawanie obrazu w biurkowych SEM

Stołowy mikroskop elektronowy wyposażony jest zazwyczaj w detektor elektronów wtórnych SE (ang. secondary electrons), elektronów wstecznie rozproszonych BSE (ang. backscattered electrons) oraz detektor spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii EDS (ang. energy dispersive X-ray spectroscopy). Detektory przetwarzają sygnał pochodzący od elektronów na impuls świetlny, który następnie konwertowany jest na obraz wyświetlany na monitorze komputera. Przestrzenne obrazy uzyskiwane są dzięki analizie sygnałów pochodzących z różnego rodzaju odziaływań: elektronów rozproszonych, wtórnych oraz promieniowania rentgenowskiego. Zjawisko rozpraszania elektronów pozwala na uzyskanie informacji o chemicznym zróżnicowaniu obiektu. Emisja elektronów wtórnych, czyli wybitych z próbki, pozwala na uzyskanie obrazu powierzchni. Emisja promieniowania rentgenowskiego pozwala na badanie składu chemicznego oraz analizę zawartości pierwiastków (tylko dla pierwiastków o liczbie atomowej Z co najmniej większej od 3, czyli od boru wzwyż; liczba atomowa boru ZB=4).

Zastosowanie biurkowego SEM

Biurkowy SEM jest bardzo prostym w obsłudze narzędziem pomiarowo-badawczym pozwalającym na analizę stanu powierzchni i ocenę morfologii próbki. Badanie powierzchni odbywa się w warunkach wysokiej lub niskiej próżni. Przygotowanie preparatów jest stosunkowo łatwe i wymaga tylko wstępnego oczyszczenia. Pozwala na obserwację materiałów przewodzących prąd jak i nieprzewodzących bez wcześniejszego napylania. Umożliwiają obserwację materii ożywionej i nieożywionej, dlatego chętnie wykorzystywane są w biologii, medycynie, chemii i naukach technicznych.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00