preparatyka temWłaściwości preparatów obserwowanych w TEM

Obiekty obserwowane w mikroskopie elektronowym muszą być wcześniej odpowiednio spreparowane. Wymaga to przygotowania cienkich preparatów, tak aby padająca na niego wiązka mogła przez niego przeniknąć. Sposób przygotowania zależny jest od obiektu oraz techniki mikroskopowej, którą chcemy zastosować. Preparat przeznaczony do obserwacji mikroskopowych powinien być trwały mechanicznie oraz być na tyle cienki aby wiązka elektronów mogła przez niego przeniknąć. Niezwykle istotne jest aby wewnętrzna struktura badanego materiału pozostała nienaruszona. Tak cienkie preparaty uzyskiwane są metodą pośrednią (repliki) lub bezpośrednią (cienkie folie).

Charakterystyka pośrednich metod obserwacji TEM

Automatyczna barwiarka temDo obserwacji pośredniej wykorzystuje się nie sam obiekt zainteresowań tylko replikę czyli cienką warstwę materiału odwzorowującą topografię powierzchni.

Replika powinna być odporna na działanie czynników mechanicznych i chemicznych, wiernie odwzorowywać powierzchnię próbki, łatwo oddzielać się od powierzchni próbki, być bezpostaciowa i kontrastowa aby interpretacja wyników była przystępna.

Jednostopniowe wykonanie repliki polega na naniesieniu cienkiej warstwy masy plastycznej na preparat i jej oderwaniu. W przypadku przygotowania dwustopniowego na masę plastyczną nanosi się dodatkowo cienką warstwę węgla. Przygotowanie repliki ekstrakcyjnej wymaga wstępnego trawienia szlifu metalograficznego, a następnie naniesieniu warstwy węgla i elektrolitycznym jej oddzieleniu. Można przygotować repliki jedno lub dwustronne.

Charakterystyka bezpośrednich metod obserwacji TEM

Obserwacja bezpośrednia umożliwiająca badanie materiałów metalicznych pozwala na obserwację struktury, defektów sieciowych, przemiany fazowej, procesów odkształcania się i rekrystalizacji. Grubość preparatu zależy od użytego napięcia przyśpieszającego i od liczby atomowej badanego metalu. Cienkie folie wykonujemy za pomocą polerowania elektrolitycznego dla metali przewodzących prąd i polerowania jonowego dla pozostałych obiektów metalicznych. Z interesującego obiektu wycina się cienki krążek który jest wstępnie szlifowani i polerowany mechanicznie. Następnie poddaje się go ścienianiu elektrolitycznemu lub jonowemu do osiągnięcia wymaganej grubości próbki przy zachowaniu struktury preparatu i gładkości powierzchni.

Przygotowanie preparatów biologicznych do obserwacji z użyciem mikroskopu elektronowego stosuje się mikrotomy oraz ultramikrotomy. W zależności od obiektu stosuje się różne typy mikrotomów (mechaniczne, półautomatyczne, automatyczne) oraz różne rodzaje ostrzy (stalowe, szklane, diamentowe lub z wykorzystaniem lasera). Preparat poddany jest działaniu wysokiej próżni dlatego przed pocięciem musi być odpowiednio utrwalany. Próbkę zazwyczaj utrwala się w żywicy epoksydowej i poddaje się barwieniu w celu uwidocznienia interesujących struktur.

Przykładowe urządzenia do preparatyki TEM:

  • Fischione Model 1040 NanoMill

fischione nanomill 1040 tem

 

Specyfikacja techniczna Fischione Model 1040 NanoMill – pobierz

 

  • QG-3100 Automated TEM Stainer

Automatyczna barwiarka tem

Specyfikacja techniczna RMC QG-3100 – pobierz

 

 

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 233 10 77

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 7/9

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00