uchwyt TEM Fischione 2020Uchwyt TEM

Preparaty umieszczane są w specjalnych uchwytach, które umożliwiają oświetlanie wiązką przechodzącą. Uchwyt musi zapewniać odpowiednie położenie preparatu, pozwalając na precyzyjne przesuwanie i nachylanie preparatu mikroskopowego względem wiązki. W zależności od wymagań stosowane są uchwyty jedno lub dwuosiowe. Uchwyt jednoosiowy (jednopochyłowy) umożliwia pochył próbki wokół jednej osi.  Dwuosiowy uchwyt preparatu umożliwia pochył próbki dla dwóch prostopadłych osi obrotu. Bardzo istotne jest aby uchwyt charakteryzował się niskim poziomem tła, dzięki czemu unika się szumów, a obraz jest lepszej jakości. Uchwyty próbek umożliwiają obserwowanie obiektów w temperaturze pokojowej, próbek zamrożonych lub podgrzanych.

Prześwietleniowa mikroskopia optyczna – uchwyt preparatów

Mikroskopia elektronowa jest coraz bardziej powszechnym narzędziem wykorzystywanym do obserwacji powierzchni i nanostruktury obiektów. Obraz powstaje dzięki oddziaływaniu wiązki elektronów z badaną powierzchnią. Elektrony emitowane z katody przemieszczając się w stronę anody są przyspieszane. Układ optyczny ogniskuje wiązkę i skupia ją na preparacie. Wiązka elektronów przenika przez preparat, dlatego musi być on bardzo cienki.

Preparaty mikroskopowe TEM

Preparatyka TEM – sposób przygotowania próbek jest determinowany sposobem holder tempowstawania obrazu,  uzyskiwanymi powiększeniami oraz rozdzielczością uzyskiwaną w mikroskopach TEM. Stosowane są ultra cienkie skrawki badanych obiektów, które nakładane są w precyzyjny sposób na siatki mikroskopowe. Siatki te są odpowiednikiem szkiełka podstawowego w mikroskopie optycznym. Tak przygotowany preparat umieszcza się w uchwycie próbek mikroskopu.

W zależności od rozmiarów analizowanych próbek i i informacji jaki chcemy uzyskaćz badanego materiału, istnieje szereg uchwytów TEM dostosowanych do preparatów innych niż siateczki TEM o średnicy 3mm.

Uchwyt  rotacyjny Fischione 2050 daje możliwość umieszczenia próbek w postaci pręcików oraz próbek stożkowych, które można obracać o 360 stopni w osi holdera.

Z kolei Uchwyt o wąskiej szczelinie model 2030 umożliwia pochył o 90 stopni zapewniając maksymalne pole widzenia dla mikroskopii TEM, nadaję się w szczególności do ultra-wąskich prętów <3mm.

Specjalizujemy się w dziedzinie mikroskopii elektronowej oraz rozwiązaniach dedykowanych do preparatyki próbek mikroskopowych. Skontaktuj się z naszymi specjalistami, w celu doboru optymalnego rozwiązania:

PIK INSTRUMENTS 

tel: +48 22 726 74 96

e-mail: kontakt@pik-instruments.pl

ul. Gen. L. Okulickiego 5F

05-500 Piaseczno, Polska

pon-pt: 08:00 – 16:00